Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.033/2015/4. szám

A Fővárosi Törvényszék a dr.  jogtanácsos által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út I.) felperesnek a dr. Bak László irodavezető által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5. - hivatkozási szám: Vj-73/2013.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indított perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2015. évi január hó 21. napján kelt 5.K.33.106/2014/4. számú ítélete ellen a felperes által 5. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán a 2015. évi szeptember hó 9. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest arra, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 50.000 (azaz ötvenezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 800.000 (azaz nyolcszázezer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.