Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
3.K.30.669/2015/23.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a [...] ügyvezető által képviselt Vitabalans Kft. (1165 Budapest, Farkasbab u. 43.) felperesnek - a dr. Számadó Tamás jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1391 Budapest 62. Pf.: 211.) alperes ellen versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási határozat (hivatkozási szám: Vj/69-80/2013.) felülvizsgálata iránt indított perében - meghozta az alábbi

ÍTÉLETET:

A bíróság felperes keresetét elutasítja.

Kötelezi a bíróság felperest, hogy az illetékes adóhatóság külön felhívására fizessen meg 650.400,- Ft (azaz Hatszázötvenezer-négyszáz forint) eljárási illetéket.

Kötelezi a bíróság felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg alperesnek 50.000,-Ft (azaz Ötvenezer forint) perköltséget.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül ennél a bíróságnál 3 példányban előterjesztett, a Fővárosi Törvényszékhez címzett fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS:

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.