Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
12.K.31.244/2014/12.

A Kardos, Pethő és Törőcsik Társas Ügyvédi Iroda, eljáró ügyvéd: dr. T. T. ügyvéd (6722 Szeged, Béke u. 5/A.) által képviselt EsoTV. Magyarország Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 17.) felperesnek - a dr. Bak László irodavezető által képviselt Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa (1054 Budapest, Alkotmány u. 5. - hivatkozási szám; Vj/105-35/2012.) alperes ellen versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében az alulírott napon, határozathirdetésre kitűzött tárgyaláson a bíróság meghozta az alábbi

ítéletet:

A bíróság a felperes keresetét elutasítja.

Kötelezi a bíróság felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg alperesnek 80.000.-Ft (azaz Nyolcvanezer forint) perköltséget.

Kötelezi a bíróság felperest, hogy a tárgyi illeték feljegyzési jog folytán le nem rótt 810.000,- (azaz Nyolcszáztízezer) forint kereseti illeték összegét - az illetékes adóhatóság külön felhívására - a Magyar Állam javára fizesse meg.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál négy példányban előterjesztett, a Fővárosi Törvényszékhez címzett fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS:

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.