Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
ítélete


Az ügy száma: Kfv.VI.37.509/2022/8.
A tanács tagjai: Dr. Vitál-Eigner Beáta a tanács elnöke, Dr. Rák-Fekete Edina előadó bíró, Dr. Kurucz Krisztina bíró, Dr. Bemáthné dr. Kádár Judit bíró, Dr. Horváth Tamás bíró
A felperes: Innovelle Pharma Kft. (1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.)
A felperes képviselője: Dr. Virág Péter Ügyvéd Iroda (eljáró ügyvéd: [...] 1144 Budapest, Ond vezér útja 35. VI/27.)
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)
Az alperes képviselője: Dr. Bonnyai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: [...] 1071 Budapest, Peterdy utca 36. B. épület 3/11.)
A per tárgya: versenyügyben indult közigazgatási jogvita
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: felperes
A felülvizsgálni kért jogerős határozat száma: Fővárosi Törvényszék 2022. április 28. napján kelt 103.K.707.820/2020/21. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 103.K.707.820/2020/21. számú ítéletét részben, a bírság kiszabásra vonatkozó részében megváltoztatja és az alperes VJ.21/-119/2019. számú határozatának a bírságot kiszabó rendelkezését megsemmisíti és e körben az alperest új eljárásra kötelezi, egyebekben az ítéletet hatályában fenntartja.

A felek az elsőfokú és a felülvizsgálati eljárásban felmerült költségeiket maguk viselik.

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az államnak - felhívásra - 750.000 (hétszázötvenezer) forint kereseti- és 1.750.000 (egymillió-hétszázötvenezer) forint felülvizsgálati rész illetéket, a fennmaradó 750.000 (hétszázötvenezer) forint kereseti és az 1.750.000 (egymillióhétszázötvenezer) forint felülvizsgálati rész illeték az állam terhén marad.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.