A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) – az ágazati vizsgálat indításakor hatályos – 43/E. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal a jelentés nyilvánosságra hozatalát megelőzően biztosítja, hogy az érintettek a jelentés tartalmára írásban észrevételeket tehessenek. A jelentés tervezetét a Gazdasági Versenyhivatal 2015. november 17-én hozta nyilvánosságra, és az 30 napon keresztül elérhető és észrevételezhető volt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. fenti paragrafusa alapján az írásbeli észrevételekről összefoglalót készít, illetve az érintett piaci szereplőknek a jelentés tartalmára vonatkozó érdemi észrevételeit tartalmazó dokumentumokat – amennyiben azt a piaci szereplők kérték – a végleges jelentéssel egyidejűleg és azonos helyen – a Gazdasági Versenyhivatal honlapján – hozza majd nyilvánosságra. 

A vizsgálat során lefolytatott piackutatás eredménye letölthető PDF formátumban (1 MB). 

2016. január 5.