A bankkártya-elfogadás piacán indított ágazati vizsgálatban elkészült a vizsgálati jelentés tervezete.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) – az ágazati vizsgálat indításakor hatályos – 43/E. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal a jelentés nyilvánosságra hozatalát megelőzően biztosítja, hogy az érintettek a jelentés tartalmára írásban észrevételeket tehessenek. A jelentés tervezete 30 napon keresztül lesz elérhető.

A jelentéshez fűzött észrevételeit ez idő alatt juttathatja el postán a Gazdasági Versenyhivatal címére. A Gazdasági Versenyhivatal kéri szíves közreműködését abban, hogy az észrevételek feldolgozásának hatékonyabbá tétele érdekében észrevételeit – a postai úton, papír formában történő benyújtás mellett – lehetőség szerint elektronikusan, szerkeszthető formában a bankkartya.elfogadas@gvh.hu e-mail címre megküldve is bocsássa a Gazdasági Versenyhivatal rendelkezésére.

A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. fenti paragrafusa alapján az írásbeli észrevételekről készült összefoglalót, illetve az érintett piaci szereplőknek a jelentés tartalmára vonatkozó érdemi észrevételeit tartalmazó dokumentumokat – ha kérik – a végleges jelentéssel egyidejűleg és azonos helyen – a Gazdasági Versenyhivatal honlapján – hozza nyilvánosságra.

A jelentés tervezete letölthető PDF formátumban: ITT