A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-9/2014. ügyszámon eljárást indított a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2014. január 30-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft-vel (Spar) szemben, mert „az 5.000 Ft vásárlás után 500 Ft visszajár” akcióját népszerűsítő kommunikációja során valószínűsíthetően

  • valótlanul tüntette fel, hogy „minden elköltött 5.000 Ft után …” 500 Ft visszajár;

  • azt sugallta reklámjaival, hogy 5.000 Ft után jutnak a fogyasztók 500 Ft kedvezményhez, azonban összesen 10.000 Ft értékű vásárlás volt szükséges az 500 Ft kedvezmény eléréséhez, illetve

  • nem vagy kevésbé észlelhetően tüntette fel az 500 Ft-os kupon beváltásának további részletes feltételeit, melyek felhasználhatóságát korlátozzák.

Fenti magatartásával a Spar a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdésének c) pontjában, illetve az Fttv. 7. § (1) bekezdésében foglalt tényállás megvalósításával feltételezhetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2014. február 13.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban