Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Norbi Update International Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-34/2013. ügyszámon eljárást indított a Norbi Update International Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2013. április 12-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Norbi Update International Kft-vel szemben, mert a Norbi Update termékek népszerűsítése során olyan állításokat tett közzé a termék egészségre ható tulajdonságára, illetőleg betegség megelőzésre vonatkozóan, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek, megtévesztőek a termék összetételével kapcsolatban, továbbá valószínűleg nem kellően megalapozottan tüntet fel piacelsőségi állítást.

Fenti magatartásával valószínűsíthetően megsértette az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 10. § (2) bekezdés b) pontjában, illetőleg ugyanezen szakasz (3) bekezdésében előírt tilalmat - figyelemmel az Éltv. 10. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésre. Továbbá vélhetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdése b) pontjának ba), bg) és bj) alpontjában, valamint a 3. § (2) bekezdésében foglalt tényállásokat, és ezzel valószínűleg megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2013. május 31.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
GONDOLOVICS Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu