Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-108/2012. ügyszámon eljárást indított a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt-vel szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése mi att.

A GVH 2012. december 21-én versenyfelügyeleti eljárást indított TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt-vel (TIGÁZ) szemben, mert az új ügyfelek szerzését célzó kereskedőváltásra ösztönző kampányai során, az úgynevezett door-to-door tájékoztatási és ügyfélszerzési tevékenysége keretében valószínűsíthetően nem vagy nem egyértelműen adott információt a kereskedőváltás lényeges tulajdonságairól, így kérdéses, hogy a fogyasztók megfelelő információkkal rendelkeztek-e az ügylet tényleges mibenléte tekintetében.

Fenti magatartásával a TIGÁZ a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdésében - különösen annak b) és h) pontjaiban - és a 3. § (2) bekezdésben foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2013. január 21.

Gazdasági Versenyhivatal

További információ:
GONDOLOVICS Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu