Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Direkt Market Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-98/2012. ügyszámon eljárást indított a Direkt Market Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2012. december 12-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Direkt Market Kft-vel szemben, mert a Biocaptol elnevezésű termékével kapcsolatban olyan állításokat tesz közzé, melyekkel a fogyasztókban valószínűsíthetően olyan benyomást kelt, hogy a termék alkalmazásával rövid idő alatt tartós súlycsökkenés érhető el, továbbá megalapozatlanul utal a termékkel elérhető testsúlycsökkenés várható mértékére és ütemére. Ezen felül vélhetően megtévesztésre alkalmas módon állítja, hogy 30 napon belül lehetőség van a kifizetett összeg visszatérítésére.

A fenti magatartásával a Direkt Market Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdése b) pontjának bg) alpontjában, valamint i) pontjában, valamint az Fttv. 3. § (2) bekezdésében foglalt tényállások megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat. Továbbá a termék összetételére és az azzal elérhető fogyás mértékére, ütemére, illetve a termék használatától várható eredményekre vonatkozóan tett állításokkal feltehetően megsértette az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 10. § (2) bekezdésének b) pontját.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2012. december 19.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu