Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/098/2012.
Iktatószám: Vj/098-25/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. H. J. ügyvéd által képviselt Direkt Market Kft. (Mosonmagyaróvár) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult eljárásban - tárgyalás megtartását követően - meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Direkt Market Kft. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen és megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor 2011. november 8. és 2012. június 8. között a nyomtatott sajtóban megjelent reklámjaiban azt állította, hogy a fogyasztó a Biocaptol elnevezésű termék alkalmazásával rövid idő alatt, az étkezési szokások megváltoztatása és bárminemű erőfeszítés nélkül tartós testsúlycsökkenést érhet el.

Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá a Direkt Market Kft.-t 10.222.000 Ft (Tizmillió-kettőszázhuszonkettőezer Forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási díj, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Ha a bírságot az eljárás alá vont önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre, az eljáró versenytanács külön végzéssel az eljárás alá vonttal egyetemlegesen kötelezni fogja a Biofarma Intézmény Kft.-t (Mosonmagyaróvár) és az Európai Ezoterika Központ Kft.-t (Mosonmagyaróvár) a bírság, illetve annak be nem hajtott része megfizetésére.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

* * *

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa egyben meghozta az alábbi

végzést.

A Versenytanács a Biocaptol elnevezésű termékkel kapcsolatban vevőknek történő vételár visszafizetési kötelezettség körében az eljárást megszünteti.

A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, vagy ajánlott levélként postára adott jogorvoslati kérelemmel lehet kérni. A kérelmet a bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.