Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Multi Webshop Kft-val szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-56/2012. ügyszámon eljárást indított a Multi Webshop Kft-val szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2012. július 30-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Multi Webshop Kft-val szemben, mert az "Energiaspirál" elnevezésű termék népszerűsítésé során kereskedelmi kommunikációjában, a www.multiwebshop.hu internetes honlapján és televíziós reklámokban olyan állításokat tett közzé, melyek a termék egészségre gyakorolt-, valamint gyógyhatásával kapcsolatban szakmailag valószínűsíthetően nem kellően megalapozottak.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont vállalkozás "Energiaspirál" elnevezésű termékkel kapcsolatban 2009. november 21. napjától a versenyfelügyeleti eljárás megindításának napjáig alkalmazott kereskedelmi kommunikációjára.

Fenti magatartásával a Multi Webshop Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) melléklete 17. pontjában és a 6. § (1) bekezdésének b) pontjának bg) és bj) alpontjaiban foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2012. szeptember 28.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu