Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a TEVA Magyarország Zrt-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-52/2012. ügyszámon eljárást indított a TEVA Magyarország Zrt-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2012. július 5-én versenyfelügyeleti eljárást indított a TEVA Magyarország Zrt-vel szemben, mert az általa forgalmazott Lactiv probiotikumokat és vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítő termékcsalád népszerűsítésére szolgáló kereskedelmi kommunikációjában valószínűsíthetően megalapozatlanul tesz közzé a termékek egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatos állításokat, arra vonatkozóan, hogy mely körülmények fennállta esetén javallott a termékek alkalmazása, és a használat nyomán milyen eredmények érhetők el. Továbbá a termékcsaládot népszerűsítő televíziós reklámfilmben a termékeket egy orvos ajánlja a fogyasztók számára, amely gyakorlat valószínűsíthetően nem felel meg az e körben elvárható szakmai gondosság követelményének.

Fenti magatartásával a TEVA Magyarország Zrt. - tekintettel az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 10. § (4) bekezdésére is, amely a (2) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni rendeli az élelmiszerekre vonatkozó reklámra - valószínűsíthetően megsértette az Éltv. 10. § (2) bekezdésének b) pontját, továbbá feltételezhetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdése b) pontjának bj) alpontjában foglalt tényállást, valamint az Fttv. 3. § (2) bekezdésében foglaltalkat, amellyel valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2012. július 12.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu