Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Telenor Magyarország Zrt-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-36/2012. ügyszámon eljárást indított a Telenor Magyarország Zrt-val szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2012. május 15-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Telenor Magyarország Zrt-vel (Telenor) szemben, mert a Hipernet elnevezésű tarifacsomagokat 5 napos visszavételi garanciával hirdette meg, miközben nem nyújtott megfelelő tájékoztatást arról, hogy a szerződés megkötésekor kifizetett havidíj részletet a fogyasztók ezen joguk gyakorlása esetén a szerződés megszüntetésekor nem kapják vissza.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed a Telenor 2011. augusztus 23-ától kínált és "5 napos visszavételi garanciával" népszerűsített Hipernet elnevezésű csomagok marketingkommunikációs kampányával összefüggő teljes kereskedelmi gyakorlatára.

A Telenor a fenti magatartással a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 7. § (1) bekezdésében foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2012. május 29.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu