Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a MAX-IMMUN Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-75/2010. ügyszámon eljárást indított a MAX-IMMUN Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. július 28-án versenyfelügyeleti eljárást indított a MAX-IMMUN Kft-vel szemben, mivel az eljárás alá vont több internetes honlapon ( www.max-immun.eu , www.patkonyelv.hu , www.kigyoszal.hu , www.apigenin.hu , www.vargadiet.hu , www.vargastem.hu ), különböző sajtótermékekben (pl: Népszabadság, Budapesti Piac, Zöld újság, Patika Magazin, Gyógyhír Magazin), illetve az ATV televíziós csatornán sugárzott "Csak természetesen!" című műsorban különböző gombák kivonatainak gyógyhatást tulajdonított. A GVH szerint az eljárás alá vont fenti tájékoztatási gyakorlatával valószínűsíthetően nem tett eleget a szakmai gondosság követelményének, valamint feltételezhetően a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára késztette, amelyet egyébként nem hozott volna meg.

A vizsgálat kiterjed az eljárás alá vont teljes tájékoztatási gyakorlatára, azaz valamennyi általa közzétett, fogyasztók részére megküldött gyógygomba kivonatokra, illetve az általa forgalmazott termékekre vonatkozó közlésre.

Az eljárás alá vont vállalkozás fenti magatartásával valószínűsíthetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) mellékletének 17. pontjában foglaltakat, megsértve ezáltal az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éhf.) 10. §-ának (4) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. november 3.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
ZENISEK Andrea
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu