Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Zepter International Ungarn Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-113/2009. ügyszámon eljárást indított a Zepter International Ungarn Kft. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. szeptember 10-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Zepter International Ungarn Kft. ellen, mert az általa forgalmazott Bioptron Fényterápiás rendszer népszerűsítése céljából közzétett tájékoztató könyvében, szóróanyagon, valamint több honlapon ( www.zepter.hu , www.zepter.lap.hu , www.bioptronlampa.lapok.hu ) a termékre vonatkozóan valószínűsíthetően megalapozatlanul gyógyhatásra, valamint egészségre gyakorolt hatásra utaló állításokat szerepeltet.

A GVH ezért vizsgálni kívánja, hogy milyen termékkategóriában van a készítmény forgalomban, és milyen tudományos, jogszabályban meghatározott módon végzett, szakhatóság által elfogadott klinikai vizsgálatok igazolják a fenti állításokat.

A vizsgálattal érintett időtartam 2008. szeptember 1-jétől az ügyindítás napjáig terjed, és kiterjed minden olyan, a vállalkozás által alkalmazott kereskedelmi gyakorlatra, amely során a vállalkozás a fenti kijelentéseket a fogyasztók számára hozzáférhetővé tette.

Az eljárás alá vont vállalkozás fenti magatartásával valószínűsíthetően kimeríti a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) mellékletének 17. pontjában, valamint az Fttv. 6. §-a (1) bekezdésének bj) pontjában foglaltakat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. szeptember 28.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu