Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az UNILEVER ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-087/2009. ügyszámon eljárást indított az UNILEVER Magyarország Kft. ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. július 3-án versenyfelügyeleti eljárást indított az UNILEVER Magyarország Kft. (UNILEVER) ellen, mert nevezett vállalkozás Algida Express üzletága által - a 2008. szeptember 1. és 2009. március 1. között érvényes akciói során - mobil gépjárműről, közvetlenül a fogyasztónak történő értékesítésnél, a rendszeresen megjelenő szórólapjain és a honlapján, valamint a mobil járműveken is közzétett, a termékek akció előtti indulóáraként feltüntetett árat, az akciót megelőzően közvetlenül nem alkalmazta.

Az UNILVER fenti magatartásával valószínűsíthetően megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. §-a (1) bekezdése c) pontjának rendelkezéseit.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont vállalkozás 2008. szeptember 1-je és a vizsgálat indítás napja közötti időben értékesített termékek árfeltüntetési gyakorlatára.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. július 17.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu