Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-29/2009/034.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Á. Gy. osztályvezető jogtanácsos által képviselt Allianz Bank Zrt. (Budapest) és a dr. Sz. T. vezető jogtanácsos, illetve dr. T. A. jogtanácsos által képviselt Allianz Hungária Biztosító Zrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozások ellen a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII. törvény és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény alapján indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vontak 2007. augusztus 30. és 2008. augusztus 31. között az egyes kommunikációs eszközeiken megjelenő,

 • az "akár 300.000 Ft megtakarítás", állítások alkalmazásával, valamint az értékbecslési és a hitelfedezeti díj elengedésére, átvállalására, hiányára utaló tájékoztatásaikkal a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsítottak, illetve

 • az "ingyenes kezelési költség", és a "0 Ft-os értékbecslési díj" állítások alkalmazásával a fogyasztók választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszert alkalmaztak.

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vontak 2008. szeptember 1. és 2009. február 25. között az egyes kommunikációs eszközeiken megjelenő, "kezelési költség 0 Ft", "hitelfedezeti életbiztosítás 0 Ft" és az "értékbecslési díj 0 Ft" állítások alkalmazásával tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak.

A Versenytanács kötelezi az Allianz Bank Zrt.-t, hogy

 • i)

  garantálja, hogy azok a fogyasztók, akik részére 2009. március 31-ig a Bank jelzálogkölcsönt folyósított, és akiknek ezáltal a vizsgált kampányban meghirdetett 0 Ft-os kezelési költség szerepel a szerződésében, a kezelési költség mértékén a futamidő alatt nem változtat. Ennek érdekében a 2010. júliusi bankszámlakivonathoz csatolt levélben, továbbá a Bank honlapján és fiókjaiban közzétett hirdetményben értesíti valamennyi jelzálogkölcsön szerződéssel rendelkező ügyfelét arról, hogy ezen szerződések esetében a kezelési költség vonatkozásában kifejezetten lemond az egyoldalú módosítás szerződésben foglalt jogának gyakorlásáról, mely jogról való lemondást a Bank deklaráltan az ügyfélre nézve kedvező egyoldalú szerződés módosításnak tekint.

 • ii)

  garantálja, hogy azok a fogyasztók, akik részére 2009. március 31-ig a Bank jelzálogkölcsönt folyósított és ezáltal a kampányban meghirdetett ingyenes hitelfedezeti életbiztosításban részesültek, azok a jelzálogkölcsön szerződésük teljes futamideje alatt ingyenesen vehessék igénybe ezt a szolgáltatást, ennek érdekében a fenti i) pontban rögzítettekkel azonos módokon értesíti az érintett, jelzálogkölcsön szerződéssel rendelkező ügyfeleit arról, hogy ezen szerződések esetében kifejezetten lemond a hitelfedezeti életbiztosítás költségei ügyfélre terhelésének szerződésben foglalt jogáról, mely jogról történő lemondást a Bank deklaráltan az ügyfélre nézve kedvező egyoldalú szerződés módosításnak tekint.

 • iii)

  értesíti ügyfeleit arról, hogy amennyiben azt az ügyfél kifejezetten kéri, a Bank díj felszámítása nélkül lehetővé teszi, hogy a fenti (i) és ii) pontban meghatározott jogról történő lemondás a jelzálogkölcsön szerződés kétoldalú módosítása útján kerüljön rögzítésre.

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vontak magatartása a 2007. augusztus 30. és 2008. augusztus 31. között az egyes kommunikációs eszközeiken hirdetett kamatkedvezmények öt évig tartó garantálása tekintetében nem ütközik a törvénybe.

A Versenytanács kötelezi az Allianz Bank Zrt.-t 2.000.000 Ft (azaz Kétmillió forint), az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-t 1.000.000 Ft (azaz Egymillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kell megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.