Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás indult az OTP Bank Nyrt és az OTP Alapkezelő Zrt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-19/2009. ügyszámon eljárást indított a OTP Bank Nyrt. és az OTP Alapkezelő Zrt. a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH versenyfelügyeleti eljárást indított 2009. február 17-én a OTP Bank Nyrt. és az OTP Alapkezelő Zrt. ellen a 2008. szeptember 1-jét megelőző időtartam tekintetében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) III. fejezetének, a 2008. szeptember 1-jétől közzétett tájékoztatások esetében pedig a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6., 7. §-ainak rendelkezéseiben foglaltak megsértése miatt.

A versenyhatóság észlelte, hogy az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap esetében, amely befektetési jegyeinek az OTP Bank Nyrt. a vezető forgalmazója, szerződéskötés előtt az alábbi tájékoztatást adta a fogyasztók részére, -Kedvező piaci környezetben az Alap hazai és nemzetközi részvényekbe fekteti vagyonát, kedvezőtlen piaci helyzetben viszont a teljes vagyon kockázatmentes befektetésekbe kerül át.- A későbbiekben viszont kérdésesen -kedvező- viszonyok között is (változó mértékben, de) számottevő volt a kockázatos termékek súlya.

Továbbá az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap esetében, amely befektetési jegyeinek az OTP Bank Nyrt. a vezető forgalmazója, a termék kapcsán ígért tőkegarancia az OTPdirekt internetes szolgáltatás igénybevételével történő visszaváltás esetén nem volt érvényesíthető és az erre vonatkozó információ nem, illetve közvetetten megismerhetően szerepelt az ügyfeleket tájékoztató anyagokban.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. március 10.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu