Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-019-040/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Tisza-Papp Ákos jogtanácsos által képviselt OTP Bank Nyíltkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest) és a Kis-Lukács Margit ügyvéd (Budapest) által képviselt OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest) eljárás alá vontak ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása és fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács az OTP Abszolút Hozam Alap befektetési jegyek kockázatosságával kapcsolatosan közreadott tájékoztatások vonatkozásában az eljárást megszünteti.

A Versenytanács az OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap és OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap befektetési jegyek esetében a "tőkegarancia" érvényesítése feltételeinek a különböző tájékoztatásokban közöltekhez képesti eltérő értelmezése és gyakorlata vonatkozásában az eljárást megszünteti, egyben kötelezi eljárás alá vontakat az általuk benyújtott kötelezettségvállalás végrehajtására.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított nyolc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel lehet élni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.