Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás a Castrol Hungária Kereskedelmi Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal Vj-7/2008 ügyszámon eljárást indított a Castrol Hungária Kereskedelmi Kft. ellen a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított 2008. január 11-én a Castrol Hungária Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban Castrol) ellen a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban Tpvt.) 11. §-ában foglalt versenykorlátozó magatartások tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH észlelte, hogy a Castrol olyan szerződést alkalmaz a személygépkocsi szervizek viszonylatában, melyben kiköti, hogy partnere kizárólag a Castrol termékeit használhatja, forgalmazhatja, illetve, hogy a Castroltól megvásárolt termékeket egy meghatározott bruttó fogyasztói ár alatti áron nem értékesítheti, és ezzel valószínűsíthetően megsértette a Tpvt. 11. §-ának (1) bekezdését, amely szerint -tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, valamint a vállalkozások társadalmi szervezetének, a köztestületnek, az egyesülésnek és más hasonló szervezetnek a döntése (a továbbiakban együtt: megállapodás), amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, illetve fejt ki.-

A versenytörvény alapján az eljárás befejezésének határideje 180 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, egyenként legfeljebb 180 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2008. szeptember 8.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu