Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-007/2008/178.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Castrol Hungária Kereskedelmi Kft. (Budaörs) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

  • A Versenytanács megállapítja, hogy a Castrol Hungária Kereskedelmi Kft. gépjármű szervizekkel kenőanyag értékesítése tárgyában kötött szerződéseiben az általa meghatározott bruttó fogyasztói ár alatti értékesítést korlátozó rendelkezések alkalmasak voltak a gazdasági verseny korlátozására.

  • A Versenytanács megállapítja továbbá, hogy a Castrol Hungária Kereskedelmi Kft. gépjármű szervizekkel kenőanyag értékesítése tárgyában öt évnél hosszabb, vagy határozatlan időre kötött versenytilalmi kikötései alkalmasak a gazdasági verseny korlátozására.

  • A Versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat, hogy az előző pontban említett szerződéses kikötéseket e határozat kézhezvételétől számított három hónapon belül hozza összhangba a Tpvt. rendelkezéseivel.

  • A Versenytanács megállapítja, hogy a Castrol Hungária Kereskedelmi Kft. gépjármű szervizekkel kenőanyag értékesítése tárgyában öt évnél nem hosszabb időre kötött versenytilalmi kikötései nem minősülnek tiltott, gazdasági versenyt korlátozó megállapodásnak.

  • A határozat felülvizsgálatát az eljárás alá vont vállalkozás a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérheti a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.