A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint a Posta Szerviz Kft. jogsértő módon reklámozta LPA Bio-Actif elnevezésű termékét, mert tiltott gyógyító és megalapozatlan egészségre vonatkozó hatásokkal népszerűsítette azt, valamint megtévesztette a fogyasztókat a termék teszteltségét és ellenőrzöttségét tekintve. A GVH a jogsértésért 12.453.000 forint bírságot szabott ki a Posta Szerviz Kft.-re, és megtiltotta a jogsértő magatartás folytatását.

Az LPA Bio-Actif általános közfogyasztásra készült élelmiszernek minősül egyéb, különleges táplálkozási célú élelmiszerként történő nyilvántartásba vétele hiányában.

A GVH úgy ítélte meg, hogy a Posta Szerviz Kft. jogszerűtlenül népszerűsítette termékét a fogyasztóknak küldött reklámkatalógusában 2013 januárjától 2014 decemberéig, mert a LPA Bio-Actif-nak

  • gyógyhatást tulajdonított a jogszabályi tilalom ellenére – kiemelve a termék 100%-os hatékonyságát;

  • egészségi állapotra vonatkozó, bizonyítatlan jótékony hatásokat tulajdonított, megtévesztve a fogyasztókat, valamint

  • megalapozatlan állításokat közölt a termék orvosok és egészségügyi szervezetek által végzett tesztelésével, illetve ellenőrzésével kapcsolatban.

A GVH a bírság mértékének meghatározásakor a jogsértéssel érintett vállalkozáscsoport (Posta Szerviz Kft. és Asztrológiai Előrejelzések Kft.) előző évi nettó árbevételéből indult ki, figyelemmel arra, hogy a két vállalkozás azonos vállalkozáscsoportba tartozik, hiszen tulajdonosuk megegyezik.

A GVH súlyosító körülményként értékelte többek között, hogy

  • a jogsértő kereskedelmi gyakorlat időben elhúzódott, és sérülékeny fogyasztókat is elért;

  • a Posta Szerviz Kft. az adott – az emberi egészség védelme miatt fokozott felelősséget kívánó – ágazat szabályait érintően folytatott jogsértő kommunikációs gyakorlatot.

A GVH határozatában mögöttes felelősként nevesítette az Asztrológiai Előrejelzések Kft.-t, amellyel szemben a kiszabott bírság behajtásáról intézkedik abban az esetben, ha a végrehajtás nem vezetne eredményre a Posta Szerviz Kft.-vel szemben.

A GVH széles spektrumú eljárást folytat le abban az esetben, ha az eljárás alá vont vállalkozással szemben megállapított, az eljárás tárgyát képező kötelezettség
(pl.: bírságfizetés) későbbi teljesítése veszélybe kerül és fogyasztóvédelmi ügyekben is alkalmazza a felelősségre vonást, azaz, a vállalkozáscsoport tagjait (anyavállalatot, leányvállalatot) egyetemlegesen kötelezi a bírság, illetve annak be nem hajtott részének megfizetésére.

A GVH ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy élelmiszerek reklámozásakor a vállalkozásoknak szem előtt kell tartaniuk a fogyasztóvédelmi rendelkezéseken túl az ágazati jogszabályokat is, az alábbiak szerint:

  • gyógyhatás nem tulajdonítható élelmiszernek. A versenyfelügyeleti eljárásban nincs lehetőség arra, hogy a vállalkozás a jogszabályi tilalom ellenére próbálja meg állításait igazolni;

  • egészségre gyakorolt hatásra vonatkozó állítások csak szűk keretek között, a szigorú európai normáknak megfelelően, az ágazati szabályok szerint tehetők.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/116/2014.

Budapest, 2016. február 3.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail: basa.andrea@gvh.hu, sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban