2014. augusztus 30-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában az Európai Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (1) bekezdése szerint a versenyt érzékelhetően nem korlátozó, csekély jelentőségű (de minimis) megállapodásokról szóló felülvizsgált új közleménye.

A közlemény alkalmazásának alapját képező küszöbszámok nem változtak, a felülvizsgált változat főként gyakorlati pontosításokat tartalmaz, reagálva az Európai Unió Bíróságának gyakorlatára (lásd az EUB 2012-es döntése a C-226/2011.sz. Expedia ügyben).

Az új közlemény jelentősége, hogy az előzővel ellentétben nem sorolja fel egyenként azokat a megállapodás és korlátozás fajtákat, amelyek a „védett kikötő” („safe harbour”) keretein kívülre esnek. Az új megoldás lényege, hogy – az Expedia döntés mentén – az olyan megállapodások tekintetében, amelyeknek célja a belső piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása, a megállapodás által érintett piacrész méretétől függetlenül vélelmezi az érzékelhető hatást, és így azokat minden formában eleve tiltottként értelmezi.

A fentiek alapján a Bizottság még szélesebben értelmezte a cél alapú jogsértést és kimondta, hogy ezen jogsértésekről feltételezhető, hogy olyan súlyosak, hogy jellegüknél fogva képesek károsítani versenyt, vagyis a hatás vizsgálatára már nincs szükség a jogsértés megállapításához. Ezen cél alapú korlátozásnak azonban az a negatív hatása lehet, hogy a jövőben akár a kisebb piaci szereplők kevésbé jelentős versenyre gyakorolt hatással is versenyjogsértést követhetnek el.

Továbbra sem tilos a vállalkozások közötti olyan megállapodás, amely nem korlátozza vagy torzítja érzékelhető mértékben a tagállamok közötti kereskedelmet (a továbbiakban: TKKÉ). A TKKÉ megállapításáról a kereskedelem hatásáról szóló bizottsági közleményben található útmutatás. Így azokat a „cél alapú” jogsértéseket, amelyekben a tagállamok közötti kereskedelem érzékelhető befolyásolása nem megállapítható, továbbra is a nemzeti jog hatályába utalja a közlemény.

A közleménnyel egy időben a Bizottság egy „staff working document”-et is kiadott, amelyben mintegy segítségként felsorolja azokat a jogsértő korlátozásokat, amelyeket az előző évek esetjogából ragadott ki, hogy irányvezetőként segítsék a vállalkozásokat annak megítélésében, hogy a megállapodásaik a de minimis közlemény alá tartoznak-e.

Azt is kiemeli továbbá a közlemény, hogy a „védett kikötő” nem alkalmazható olyan megállapodások esetében sem, amelyek a mindenkor hatályban lévő bizottsági csoportmentességi rendeletekben felsorolt különösen súlyos korlátozások bármelyikét tartalmazzák. A „védett kikötő” az olyan megállapodások esetében is fontos szerepet kap, amelyek ugyan valamely csoportmentesség hatálya alá tartoznak, viszont ezzel együtt tartalmaznak olyan kikötéseket is, amelyekre a csoportmentesség hatálya már nem terjed ki.

Fontos kihangsúlyozni, hogy a de minimis közlemény csak a Bizottságot köti, az egyes tagállami versenyhatóságokat és bíróságokat nem, és ebből kifolyólag a „védett kikötő” nem jelent teljes biztonságot a vállalkozások számára.

Budapest, 2014. szeptember 5.

Gazdasági Versenyhivatal

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.h

Nyomtatható verzió PDF  formátumban