Nyomtatható verzió PDF formátumban

Kötelezettséget vállalt az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. (Invitel) kötelezettségvállalásának elfogadásával zárult a cég jogelődje, a FiberNet Kommunikációs Zrt. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúja miatt indult versenyhatósági vizsgálat.

A Gazdasági Versenyhivatal fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárást az Invitel jogelődje ellen a cég 2008. november 3. és 2011. február 1. közötti időszakban közzétett kereskedelmi kommunikációit vizsgálva.

A versenyhivatal azt kifogásolta, hogy a vállalkozás kommunikációs eszközein egyes kábeltelevíziós szolgáltatásait annak ellenére digitálisként népszerűsítette, hogy az általa kínált szolgáltatási csomagok kizárólag analóg csatlakozású, digitális csatlakozásra nem alkalmas eszközzel (set-top-box) voltak igénybe vehetők. Bár a műsorszolgáltatók által digitális formában sugárzott műsorjel az előfizetőknél kihelyezett set-top-box-ig digitális formátumban érkezik, a készülék ezeket a jeleket analóggá alakítja át, így a set-top-box kimenetén analóg jelek kerülnek továbbításra a fogyasztók televíziókészülékére.

A GVH által folytatott vizsgálat és az előzetes álláspont következtetéseit megismerve az Invitel vállalta, hogy 2012. február 1-jétől valamennyi előfizetője részére lehetővé teszi HDMI-kimenettel rendelkező set-top-box-ok havi bérleti díj ellenében történő igénybevételét, amely bérleti díj legalább 2013. január 31. napjáig legfeljebb bruttó 1.500 Ft-tal lesz magasabb a kizárólag analóg csatlakozású set-top-box-ok havi bérleti díjánál. Az Invitel vállalta továbbá, hogy Általános Szerződési Feltételeit ennek megfelelően módosítja, és erről a felügyeleti hatóságot, valamint számlalevél formájában az előfizetőket is értesíti. Ezen túlmenően az Invitel arra is kötelezettséget vállalt, hogy honlapján és az előfizetőknek küldött számlalevélen már az új típusú set-top-box-ok bevezetését megelőzően is tájékoztatást nyújt arról, hogy jelenleg csak analóg TV-csatlakozással ellátott set-top-box-okat kínál, de 2012. február 1-jétől HDMI-kimenettel rendelkező set-top-box-ok bérlését is lehetővé teszi, illetve ismerteti ennek módját és feltételeit. A kötelezettségvállalás kiterjed arra is, hogy az előzőek szerinti vállalások teljesítését az Invitel a GVH-nak legkésőbb 2012. február 28-ig igazolja.

A GVH az Invitel vállalásainak elfogadásával biztosíthatónak látta a törvény rendelkezéseivel való összhang megteremtését, így kötelezővé tette a vállalás teljesítését anélkül, hogy döntésében a törvénysértés megvalósulását vagy annak hiányát megállapította volna. A versenyhivatal a kötelezettségvállalások teljesítését utóvizsgálat keretében ellenőrzi.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-7/2011.

Budapest, 2011. december 20.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu