Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a FiberNet Kommunikációs Zrt-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-7/2011. ügyszámon eljárást indított a FiberNet Kommunikációs Zrt-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2011. február 1-én versenyfelügyeleti eljárást indított a FiberNet Kommunikációs Zrt-vel (FiberNet) szemben, mert az eljárás alá vont vállalkozás a digitális kábeltévé szolgáltatását egyes kommunikációs eszközein a digitális műsorszórás előnyeit hangsúlyozva úgy népszerűsíti, hogy az általa kínált egyes kábeltévé csomagok, analóg csatlakozású, digitális csatlakozásra nem alkalmas, HDMI-kimenettel nem rendelkező set-top-box-szal vehetők igénybe.

Fenti magatartásával a FiberNet valószínűleg megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)

6. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot, és ezzel megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2011. február 8.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu