Nyomtatható verzió PDF formátumban

Benyújtotta az Országgyűlésnek a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke a GVH 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A GVH sikeresnek értékeli a 2009. évi munkáját, amely a nagyszámú versenyhivatali eljárásban és a versenypártoló, valamint a versenykultúra fejlesztő munka erősítésében öltött testet. A versenyhatóság az elmúlt évi tapasztalatai alapján megfogalmazott ajánlásai között szerepel az a javaslat, hogy a Kormány a gazdaság élénkítését, egyben a válság következményeinek enyhítését célzó szakpolitikai döntései során hangsúlyosan vegye figyelembe a versenypolitikai szempontokat és döntéseinek a versenyre gyakorolt hatását. A GVH javasolja továbbá, hogy a jogalkotók a tervezett intézkedéseket, jogszabályokat hatásvizsgálatokra támaszkodva alakítsák ki, mely során a versenyre gyakorolt hatásokat külön is azonosítsák és vegyék figyelembe. A GVH ajánlásai között szerepel az a javaslat is, hogy az Országgyűlés fontolja meg az ún. fogyasztói csoportok szervezésének és működtetésének kereteit meghatározó szabályozás kialakítását.

2010-ben tovább folytatódott a versenyhatóság intenzív munkája , melyben a GVH nyilvánosságra is hozott stratégiájában megfogalmazott két kiemelt cél - a kartellekkel és az ún. sérülékeny fogyasztókat célzó megtévesztő tájékoztatásokkal szembeni határozottabb fellépés - hangsúlyos szerepet játszik. Emellett kiemelkedően sok fúzió értékelésén van túl a GVH, melyek közül egy esetben (Prímagáz/Intergas) kötelezés mellett engedélyezte a tranzakciót. Az idei év első félévében szabta ki a versenyhivatal az eddigi legmagasabb, hét milliárd forintot meghaladó bírságát (vasútépítő-kartell), valamint bankok kötelezettségvállalásainak (CIB Bank, K&H Bank, OTP Jelzálogbank) elfogadásával és kötelezővé tételével elérte, hogy a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés gyanújával indított eljárásokban a pénzintézetek közvetlenül az ügyfeleik részére térítsenek vissza díj-, illetve költségkülönbözetet. Ebben az évben is kiemelt versenyhivatali figyelem övezi a fogyasztói csoportokat szervező vállalkozások tájékoztatási gyakorlatát, melyekkel szemben a fellépés határozottabb módját választotta a GVH: még eljárása befejezése előtt megtiltotta több vállalkozásnak tevékenységük meghatározott módon történő reklámozását. Fogyasztók megtévesztésére alkalmas tájékoztatások miatt az idei évben is számos gyógyhatású és egészségre ható terméket népszerűsítő vállalkozást bírságolt a GVH. Az első félévben zárta le a Provera és az Auchan beszállítói szerződései tekintetében az elmúlt évben lefolytatott eljárásaiban meghatározott kötelezettségek betartását ellenőrző utóvizsgálati eljárásait, az ilyen típusú utóvizsgálati eljárások a Metro-val és a Tesco-val szemben pillanatnyilag folyamatban vannak.

Az eredményesen lezárult eljárások mellett - többek között - megindította a GVH azt az eljárását is, mely a MOL üzemanyag-nagykereskedelmi piacon fennálló piaci helyzetét és az abból fakadó magatartását vizsgálja. A 2010-ben megindított eljárások sorában több, kartellek feltárását célzó eljárás mellett számos, az összefonódások piaci hatásait értékelő eljárás található, valamint jelentős a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáló eljárások száma is. A GVH az első félévben autófényező vállalkozások, közlekedési cégek, termőföld- és ingatlanértékbecslők feltételezhetően versenykorlátozó megállapodásait vizsgáló eljárásokat indított. A versenyhatóság előtt van többek között a Ringier/Axel Springer és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő/MALÉV fúzió is. A kereskedelmi törvény rendelkezései betartásának ellenőrzése érdekében indította meg a GVH a Spar és beszállítói közötti szerződések egyes rendelkezéseit vizsgáló eljárását.

A versenyfelügyeleti eljárásokon túl a GVH nemzetközi kapcsolatait tekintve különösen intenzív és sikeres első félévet zárt.

A GVH és az OECD közötti megállapodással alapított OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) 2010-ben ünnepli létrehozásának ötödik évfordulóját. A közös oktatási intézmény fő célja, hogy a célcsoport (dél-kelet, kelet- és közép-európai) országok versenyhatóságai számára biztosítson kereteket az intézményesített gyakorlati képzésre ezzel is emelve a versenykultúra színvonalát ebben a térségben. A ROK eddigi működése során 41 sikeres nemzetközi programot szervezett, melyen közel 1.100 nemzeti szakértő és több mint 250 előadó vett részt. A ROK nagy sikerű képzési programjai elsősorban a kelet-, dél-kelet és közép-európai országok versenyhatósági szakembereinek, a szabályozó hatósági munkatársaknak, illetve európai bírók számára szólnak. Munkájának köszönhetően a ROK mára a versenykultúra fejlesztésének meghatározó szellemi központjává vált ebben a régióban.

Az öt éves évfordulónak a GVH és a ROK 2010. március 2. és 3. között nagyszabású és sikeres nemzetközi konferencia és workshop rendezésével biztosított méltó keretet. A program első része a ROK régióbeli szerepét, munkáját és eredményeit helyezte középpontba, míg a második része egy szakmai konferenciát foglalt magában, melynek címe -Versenypolitika a válság után-. A program ezen részében neves nemzetközi és hazai szakemberek osztották meg egymással és a hallgatósággal azon nézeteiket és tapasztalataikat, amelyek a válság utáni helyzetben jellemzik a versenyhatóságok munkáját.

2010 áprilisában az Amerikai Egyesült Államok egyik versenyhatósága, a Federal Trade Commission a GVH-val együttműködve Budapesten rendezte meg regionális konferenciáit antitröszt és fogyasztóvédelmi témában is, melynek célja a régió versenyhatóságainak ügyelemzési jellegű képzése volt.

Nem csupán e régió, hanem a világ vezető versenyhatóságainak éves tevékenységét évről-évre értékelő Global Competition Review közzétette a 2009. évről szóló elemzését. Az elemzés alapjául a versenyhatóságok által szolgáltatott adatok, az e hatóságokkal kapcsolatban álló, tevékenységükről tapasztalattal rendelkező versenyjogi szakemberek véleménye, valamint magának a szaklapnak a versenyjogi jogalkalmazásról szerzett benyomásai szolgáltak. E szerint a 38 - a lap által a világ vezető versenyhatóságaként számon tartott - vizsgált hatóság közül a GVH a közép-kelet-európai régió kiemelkedő versenyhatóságai között jelenik meg. Az értékelés utal arra is, hogy a GVH a rendelkezésére álló forrásokat és erőforrásokat kiválóan használja fel, munkáját folyamatosan javuló színvonalon végzi.

Budapest, 2010. július 21.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
ZENISEK Andrea
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu