Nyomtatható verzió PDF formátumban

Melyik ablak a legjobb?

Megtévesztő reklámokat tett közzé 2009. január 1. és 2009. július 26. között az általa forgalmazott ablakokkal kapcsolatban a Fakro Magyarország Kft. - állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A vállalkozásnak emiatt egymillió forint bírságot kell fizetnie.

A Fakro Magyarország Kft. olyan módon kívánta felkelteni a szakemberek érdeklődését, hogy hangsúlyozta az általa forgalmazott ablakok azon műszaki tulajdonságait, amelyekkel versenytársai nem rendelkeznek. Az állítások azt az érzést keltették a megcélzott vevőkben, hogy a Fakro termékei adott szempontból jobbak, mint bármelyik más versenytárs áruja.

Ilyen állítások:

 • "Más ablakok zárszerkezete nem rendelkezik szellőzőállásban történő rögzítési lehetőséggel!",

 • "A tokszellőző vízzárása más ablaknál 250 Pa nyomásig biztosított",

 • "más ablakok a megfelelő szabvány szerint csupán I. vagy II. osztály szerinti biztonsági besorolást érnének el", miközben "egyedül a FAKRO ablakok rendelkeznek legalább III. szintű biztonsági osztállyal!",

 • Más gyártók a piacon elérhető termékei legfeljebb II. biztonsági osztályba tartoznak, míg minden FAKRO tetőtéri ablakról elmondható, hogy legalább a III. szintű biztonsági osztályba tartozik, az egész ablakra vonatkoztatva az üvegezéssel együtt.

 • "A FAKRO ablakok nyújtják a leghatékonyabb védelmet a betörések ellen."

A reklámok címzettjei szakemberek. A szaktudás szintje magasabb a szakmában járatos szakemberek esetében, mint az egyszerű vásárló esetében, azonban ez sem zárja ki a szakemberek megtévesztésének lehetőségét. A Fakro állításai például a termékek olyan tulajdonságára vonatkoztak, amelyeket akkreditált intézmények tudnak ellenőrizni, a reklámokkal megcélzott szakemberek nem. Ráadásul a közzétett tulajdonságokról a vállalkozás versenytársai sem kommunikáltak, így a megcélzott vásárlóknak nem volt lehetőségük a tulajdonságok összevetésére.

A reklámtörvény szerint a reklámozónak a GVH felhívására igazolnia kell a reklám részét képező tényállítás valóságát. Ha a reklámozó nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a valóságnak.

A GVH az alábbiak szerint külön-külön megvizsgálta, vajon a közzétett állítások megfelelnek-e a valóságnak.

 • A piacon található más - a Fakro termékek kategóriájába tartozó - ablakok csupán I. vagy II. minőségi kategória szerinti biztonsági besorolást érnének el:

  A Fakro által benyújtott vizsgálat a GVH szerint nem fogadható el a reklámállítás bizonyítékaként, mivel a benyújtott mérések csak bizonyos méretű ablakokra vonatkoznak, így nem kizárt, hogy kisebb vagy nagyobb méretű, illetőleg más alakú ablakokkal elvégzett vizsgálatok más eredményre vezetnének. Ráadásul a cég a hazai ablakforgalmazók közül mindössze egyetlen versenytárs három termékével hasonlította össze saját áruját. Az összehasonlító teszt eredményei ugyancsak megkérdőjelezhetőek, mert a versenytárs terméket erősebb igénybevételnek tették ki, mint a Fakro ablakot.

 • A Fakro ablakok rendelkeznek III. szintű biztonsági osztállyal:

  A benyújtott bizonyítékok alátámasztják, hogy a Fakro ablakok némelyike valóban a III. biztonsági osztályba tartozik. Más típusú ablakok ellenben hasonló bizonyítványt nem kaptak. Ebből következően a Fakro nem tudta bizonyítani az általános állítását.

 • A Fakro ablakok nyújtják a leghatékonyabb védelmet a betörések ellen:

  A felsőfokú jelző használata piacelsőbbségi értelmet hordoz, így a Fakronak azt kellett volna bizonyítania, hogy az adott piacon nem létezik betörés elleni védelem szempontjából hatékonyabb ablak. A társaság ilyen jellegű bizonyítékot nem nyújtott be, így állítása nem tekinthető valósnak.

 • A piacon megtalálható - a Fakro ablakok kategóriájába tartozó - ablakokat nem lehet szellőzőállásban rögzíteni:

  Kiderült, hogy a piacon elérhető egyes Schindler és Velux ablakok - leírásuk szerint - rendelkeznek ilyen tulajdonsággal, így a kifogásolt mondat nem felel meg a valóságnak.

 • A piacon megtalálható egyes Fakro ablakok kategóriájába tartozó ablakoknál a tokszellőző vízzárása csupán 250 Pa nyomásig biztosított:

  Az állítás igazolására a Fakro által benyújtott dokumentumot a GVH nem fogadta el bizonyítékként. A versenytársra vonatkozó tesztet ugyanis a Fakro végezte, így a teszt során a vizsgálatot végzők függetlensége nem volt biztosított. Ráadásul a vizsgálatot nem az előírásnak megfelelően folytatták le, és a vizsgálatban csupán egy versenytárs két termékét tesztelték.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a vizsgálatban érintett reklámok megtévesztők voltak, így a Fakro Kft. egymillió forint bírságot kapott. A vállalkozás terhére róható, hogy úgy használt a piacon kizárólagosságra, illetőleg piacelsőségre utaló kifejezéseket, hogy azokat előzetesen nem ellenőrizte. Ráadásul a piacelsőségi állításban használt felsőfokú jelző vevőcsalogató hatása különösen erőteljes. A GVH enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a kifogásolt tájékoztatásokat megjelentető kiadványok példányszáma alacsony volt. Bár piacelsőségi állításait a Fakro nem tudta bizonyítani, a magyar piacon 70 százalékos részesedéssel bíró márka egyes termékeivel végzett összehasonlító vizsgálatok rámutattak a Fakro ablakok kiválasztott típusinak előnyös tulajdonságaira. Enyhítő körülménynek bizonyult továbbá, hogy a Fakro elismerte állításainak jogsértő voltát, az eljárás folyamán együttműködött a GVH-val, és aktívan segítette a tényállás feltárását.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-98/2009.

Budapest, 2010. április 19.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu