Nyomtatható verzió PDF formátumban

Gyógyít-e a Kaschmir Gold mágneses derékalj?

A Kaschmir-Gold Kft. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, amikor a 2007. évben és a 2008. év I. negyedévében a Kaschmir Gold mágneses derékalj termékekről egyes reklámjaiban azt állította, hogy a termékek betegséget megelőző, kezelő, a betegség tüneteit enyhítő hatással, gyógyhatással bírnak. A vállalkozással szemben a versenyhatóság jogsértést megállapított ugyan, de bírságot nem szabott ki.

A Kaschmir-Gold márkanevű mágneses derékalj termékek kapcsán a szórólapokon, a televíziós reklámokban, a televíziós közvetlen ajánlatokban, az Interneten és a terméktájékoztatóban elhelyezett általános üzenet az volt, hogy a termék emberi egészséget megőrző és helyreállító hatással, gyógyhatással bír.

A fogyasztókhoz eljuttatott információk valóságtartalmát, a tényállítás valóságát minden esetben a közreadójának kell igazolnia. Az eljárás során azonban a Kaschmir Gold Kft. nem tett eleget azon kötelezettségének, hogy bizonyítsa, a Kaschmir Gold mágneses derékaljak alkalmasak betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására, gyógyhatás kiváltására. Az eljárás alá vont által becsatolt iratok, az általa tett nyilatkozatok alkalmatlanok voltak az állítások igazolására.

A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy az Orvostechnikai Igazgatóság (OTI) által támasztott feltételek szerint az orvostechnikai eszköz teljesítőképességének igazolásához klinikai adatokra van szükség. Klinikai bizonyíték nem nyugodhat izolált esetismertetéseken, véletlenszerű tapasztalatokon, olyan beszámolókon, amelyek nélkülözik a tudományos értékeléshez szükséges feltételeket és eszközöket, elismert tudományos módszerrel alá nem támasztott véleményeken, az értékelést befolyásoló körülmények mellőzésével írott publikáción, forrásanyag ellenőrizetlen hivatkozásán.

Nem vitatott, hogy a Kaschmir Gold Kft. a termékek kapcsán tett bejelentéseket a hatóságok felé, azonban a termékek állítólagos hatásainak igazolásaként becsatolt iratok ténylegesen nem kerültek részletes vizsgálatra. A termék hatását igazoló iratok részletekbe menő vizsgálatára először csak az OTI által szakértőként kirendelt Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) részéről került sor. Az ETT leszögezte: az áru betegség megelőzése, kezelése, tüneteinek enyhítése lehetőségére vonatkozó hatékonyságát egyik betegség esetén sem találta tudományosan megalapozottnak. Az ígért hatásosság tudományos alátámasztására a Kaschmir Gold által hivatkozott dokumentáció nem alkalmas. Ráadásul 2009 októberében az OTI a Kaschmir mágneses gyapjú derékalj terméket orvostechnikai eszközként a forgalomból kivonó és a regisztrációs nyilvántartásból törlő határozatot hozott. Mindez azt jelenti, hogy a jelen eljárásban vizsgált kommunikációs eszközökben a termékeknek tulajdonított hatásokra vonatkozó állításokat a Kaschmir Gold megalapozatlanul tette, azok nem feleltek meg a valóságnak. Emiatt a GVH megállapította, hogy a Kaschmir Gold Kft. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tulajdonított. A versenyhatóság azonban ezúttal a bírság kiszabását mellőzte, mert a rendelkezésre álló iratok szerint a vállalkozás törekedett az érintett termékek ágazati szabályozásnak megfelelően történő forgalomba hozatalára.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-59/2008.

Budapest, 2010. április 14.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu