Nyomtatható verzió PDF formátumban

Gyógyszerészeknél járt a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal 2007. június 5-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Magyar Gyógyszerész Kamara, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete, a Generikus Gyógyszergyártók és Forgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi Egyesülete, a Védőoltást Gyártók és Forgalmazók Egyesülete és a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége ellen, mivel felmerült annak gyanúja, hogy a felek, illetve tagjaik által megvalósított folyamatos információszolgáltatás tartalmi vonatkozásai sérthetik a Tpvt. 11. § előírásait.

Az eljárás megindításának előzménye egy bejelentés volt, amely alapján a GVH alapos és részletes előzetes vizsgálódást folytatott le az abban foglalt tényállási elemek tisztázása céljából. Az előkészítő munka során a GVH saját adatgyűjtése révén jutott olyan információk birtokába, amelyek a felek által megkötött megállapodás alapján zajló folyamatos információszolgáltatásról és áramlásról szóltak. Ennek tartalmi vonatkozásai felvetették a Tpvt. vonatkozó előírásai megsértésének lehetőségét, amelyet az előzetes vizsgálódás alapján a GVH nem tudott egyértelműen kizárni. Ezért a GVH szükségesnek tartotta, hogy egy versenyfelügyeleti eljárás keretében tárja fel részletesen a tényállást, és annak alapján megállapíthassa, vagy kizárhassa a versenyjog megsértését.

Az eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy az eljárás alá vont vállalkozások bármilyen versenyellenes magatartást elkövettek, ugyanakkor nem is vetíti előre az eljárás végkifejletét. A törvény szerint ezen eljárásokra biztosított időtartam 180 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, ugyanekkora időtartammal meghosszabbítható.

Budapest, 2007. június 7.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu