Nyomtatható verzió PDF formátumban

Az AEGON nyugdíjpénztári szolgáltatásairól szóló tájékoztatásával megtévesztette a fogyasztókat

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a 2006. április 11-én megtartott tárgyalásán hozott határozatában megállapította, hogy az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Rt. nyugdíjpénztári szolgáltatásának hozamára, költségére vonatkozó 2005. évi piaci tájékoztatása a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmába ütközött, ezért a vállalkozást 70 millió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

A versenyfelügyeleti eljárás tárgyát az AEGON nyugdíjpénztári szolgáltatásának hozamára, költségére vonatkozó 2005. évi piaci tájékoztatása képezte: a marasztalás alapját egyrészt azok a megbízottak részére átadott tagtoborzó szórólapok, melyek a reménybeli ügyfeleknek kerültek továbbításra; másrészt a kilépni szándékozó tagok részére megküldött levelek, amelyeket az át/kilépési szándékról történt tudomásszerzést követően juttatnak el postai úton a tagok részére.

A versenytörvény szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. A vállalkozás által használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.

A GVH Versenytanácsa határozatában rámutatott, az AEGON nyugdíjpénztári ágazatára vonatkozó tájékoztatási tevékenysége során a pénztártagok részére megküldött leveleiben, ügyfeleket informáló szórólapjain eredményei, illetve tevékenysége költségvonzatai tekintetében olyan téves, illetve hiányos tájékoztatásokat tett közzé, amelyek kommunikációs gyakorlatának részét képezték, s melyek ily módon alkalmasak voltak a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására.

A különböző tájékoztatókban közzétett, oszlopdiagramokkal és szövegesen megjelentetett téves hozamadatok, a kiemelkedő hozamra vonatkozó állítások, a sávos költséglevonás tényét elmulasztó tájékoztatás, valamint a legalacsonyabb illetve alacsonyabb költségre vonatkozó állítások alkalmasak voltak a fogyasztók megtévesztésére.

A fentiek alapján a GVH Versenytanácsa a jogsértő vállalkozással szemben 70 millió Ft versenyfelügyeleti bírság szabott ki.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-197/2005.

Budapest, 2006. április 13.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Baráth Erika
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8985
email: Barath.Erika@gvh.hu
http://www.gvh.hu