A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

Jogsértés megállapítása bírság kiszabása nélkül

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a fogyasztók megtévesztésének gyanúja miatt indított eljárást az Eurodrinks Kft. ellen.

A GVH versenytanácsa a mai napon megtartott tárgyaláson megállapította, hogy az Eurodrinks Kft. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított azzal, hogy egyes szeszesital termékeit olyan címkével látta el, amelyek azt a hamis látszatot keltik, hogy a termék magas minőségű whisky.

A versenytanács a jogsértés megállapításán túl szankció (bírság) alkalmazásától eltekintett, mert az Eurodrinks Kft. részben az eljárás megindítását megelőzően, részben pedig azt követően oly módon választotta meg a címkéket, hogy azok már nem alkalmasak a fogyasztók megtévesztésére.

Budapest, 2004. 01. 06.

Dr. Polgárdy Géza sk.