A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

A reggeli italok (tejimitátumok)

A GVH változatlanul figyelemmel kíséri a reggeli italok (tejimitátumok) körül kialakult helyzetet, az események alakulását, a termékekkel kapcsolatosan napvilágot látó médiahíreket. A GVH - a hasonló ügyek kapcsán szokásos tevékenységének megfelelően - más forrásokból is tájékozódik és gyűjti az információkat. Csak ezen tájékozódó és adatgyűjtő hivatali cselekmények kapcsán kerülhet a GVH abba a helyzetbe, hogy eldöntse szükséges-e versenyfelügyeleti eljárást indítani a feltételezhetően versenykorlátozó megállapodást kötő vagy összehangolt magatartást tanúsító piaci szereplők ellen. A GVH jelenlegi ismeretei alapján nincs szó versenytársak közötti megállapodásról, összehangolt magatartásról vagy egységesen megvalósuló cselekvésről.

Jelenleg az egyes kereskedelmi láncok elemzik, értékelik a kialakult helyzetet és annak kezelésére igyekeznek kidolgozni saját stratégiájukat, ami különféle megoldásokhoz vezethet. Vannak akik korlátozzák megrendeléseiket és jelenleg készleteiket árusítják ki. Mások csökkentik a forgalmazott mennyiséget. Ismét mások elkülönítik a reggeli italokat a valódi tejtermékektől és felhívják a vásárlók figyelmét arra, hogy a tejimitátum készítmények nem a szó szoros értelmében vett tejtermékek. Ez utóbbi mindenképpen üdvözlendő, a fogyasztók érdekeit kellő mértékben figyelembe vevő megoldás. A GVH üdvözli azokat a próbálkozásokat, amelyek eredményeképpen elképzelhető, hogy egyes forgalmazók a feldolgozók, a gazdák és a terméket igénylő fogyasztók érdekeit egyaránt kielégítő megoldásokra jutnak. A tejimitátumok jellemzőiről egyértelműen tájékoztató, korlátozástól mentes forgalmazás a fogyasztók érdekeit szolgálja, nem vet fel versenypolitikai aggályokat, ezért a GVH ezt a megoldást pártolja.

Végezetül ismételten megerősítjük, hogy amennyiben a GVH előzetes tájékozódása, információ gyűjtése során azt tapasztalja, hogy bármilyen, a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás, összehangolt magatartás vagy egységes cselekvés gyanúja merül fel, a versenyfelügyeleti eljárást megindítja a feltételezett jogsértés tisztázása érdekében.

Budapest, 2004. március 11.

Dr. Polgárdy Géza sk.