Budapest, 2021. június 8. – Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága elfogadta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2020. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazásával összefüggő tapasztalatairól szóló beszámolót.

         Rigó Csaba Balázsnak, a Gazdasági Versenyhivatal elnökének meghallgatását követően az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága június 8-án elfogadta a versenyhatóság beszámolóját a 2020. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazásával összefüggő tapasztalatokról.

         A nemzeti Versenyhivatal 2020-ban 106 eljárást zárt le, amely mintegy 9%-os emelkedést jelent az előző esztendőhöz képest. A versenykorlátozó megállapodások, az erőfölénnyel és jelentős piaci erővel való visszaélés felderítése mellett a GVH erőteljesen fellépett a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, különös tekintettel a sérülékeny fogyasztói csoportok (idősek, betegek, gyermekek) érdekeinek védelmében. A digitális gazdaság szerepének folyamatos erősödését jelzi, hogy a legmagasabb összegű versenyfelügyeleti bírságok technológiai óriásvállalatokat érintettek.

         A versenyhatóság az összefonódások ellenőrzését hatékonyabbá tette, mivel 2020-ban is elsődleges szempont volt a vizsgálatok gyors lezárása, mellyel csökkenthetőek a tranzakcióban rejlő piaci kockázatok. A Gazdasági Versenyhivatalhoz tavaly 61 fúziós bejelentés érkezett, amely 7%-kal több az előző évinél.

         A bírságolás mellett tavaly kiemelten előtérbe került a fogyasztói kompenzáció, és a versenyélénkítő hatással rendelkező, előremutató jóvátételi programok. A 2020-ban kiszabott, rekordot jelentő 8,4 milliárd forint versenyfelügyeleti bírság mellett így csúcsot ért el a Versenyhatóság által elfogadott, közvetlenül a fogyasztóknál hasznosuló jóvátétel értéke is, amely tavaly meghaladta a 2,1 milliárd forintot. A GVH a lezárt ügyek 20%-a esetében elfogadta az érintett vállalkozások kötelezettségvállalásait, amely biztosítja a vállalkozás önkéntes jogkövetésen alapuló, jogszabályoknak megfelelő működését.

         A koronavírus-járvány a versenyfelügyeleti munkát is nagyban meghatározta tavaly. A hatóság a kezdetektől nyomon követte a járvány gazdasági vetületeit, és késlekedés nélkül felvette a harcot a fogyasztók félelmére alapozó tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal, illetve a járványhelyzetből fakadó egyéb jogsértésekkel szemben.

         „Úgy látom, hogy a nemzeti versenyhatóság megújuló szervezettel és személyi állománnyal a 2020. évi feladatait maradéktalanul és eredményesen végrehajtotta. Emellett ügyes takarékossági intézkedésekkel a rendelkezésre álló működési költségvetési forrásából 150.000.000,- forint egyszeri megtakarítást utalt vissza a központi költségvetésbe munkahelyteremtésre, melyet példaértékűnek gondolok.” – fogalmazott Bánki Erik, az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának elnöke.

           A beszámoló teljes terjedelmében a GVH honlapján olvasható.

GVH Sajtóiroda

Nyomtatható verzió PDF formátumban