A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja által meghirdetett pályázatokon elnyert támogatások főbb adatai

Az alábbi táblázat tartalmazza a GVH VKK által meghirdetett pályázatokon elnyert támogatások főbb adatait és a támogatott programok eredméynét (pl. beszámoló, tanulmány, cikk).

Sorszám

Kedvezményezett neve

Pályázati kiírás

Támogatott program rövid leírása

Megítélt támogatás összege (Ft)

A támogatási szerződés megkötésének (esetlegesen módosított) dátuma

Megvalósítás (esetlegesen módosított) határideje

Megvalósítás eredménye

Ténylegesen folyósított támogatás összege (Ft) [1]

1.

Agrárgazdasági Kutató Intézet

VKK/2/2008.

A termelői és fogyasztó árak pontos eltéréseinek meghatározása Magyarország és a többi EU-tagország között, az eltérés okainak meghatározása, javaslat azok megoldására, kevésbé ismert és használt elemzési módszerek gyakorlati bemutatása, megismertetése

3 000 000

2008.09.19.

2008.12.31.

Beszámoló
Tanulmány

 

2.

Bakó Barna

VKK/1/2008.

The Industrial Organization Society által szervezett 6th Annual International Industrial Organization Conference-n való részvétel

350 000

2008.06.19.

2008.12.22.

Beszámoló

350 000

3.

Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK)

VKK/3/2008.

Regionális gáztározói verseny lehetőségei és jövőbeli alternatívái Magyarországon illetve a régióban

4 000 000

2008.06.24.

2008.11.30.

Beszámoló
Tanulmány

 

4.

Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet

VKK/2/2008.

A viselkedési közgazdaságtan (behavioural economics) eredményeinek felhasználhatósága a fogyasztói döntéshozatal vizsgálatában

3 000 000

2008.06.26.

2008.10.31.

Beszámoló

2 904 082

5.

Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete

VKK/4/2008.

A fogyasztói és versenykultúra fejlesztését segítő, fiatalok részére tájékoztató sorozat kiadása

1 500 000

2008.06.24.

2008.12.31.

Beszámoló

 

6.

Bölcskei Vanda

VKK/2/2008.

A versenyjogi bírságok elrettentő hatásának elemzése

500 000

2008.08.06.

2008.10.31.

Beszámoló

nem történt kifizetés

7.

Ilyés Márton

VKK/3/2008.

Összekapcsoltan értékesített termékek (bundling) versenyszabályozási kezelésének közgazdasági alapjai

1 284 000

2008.06.30.

2008.10.31.

Beszámoló
Tanulmány

 

8.

Darázs Lénárd

VKK/3/2008.

A kartellek semmissége tudományos kutatás

800 000

2008.06.24.

2008.12.31.

Elállás a támogatási szerződéstől

9.

Szilágyi Pál

VKK/1/2008.

Versenyjogi konferencián való részvétel

250 000

2008.06.24.

2008.10.15.

Beszámoló

195 493

10.

Energiakutató Intézet Kft.

VKK/1/2008.

"The 2008 Spring Meeting of Young Economists" konferencián előadás tartása

265 800

2008.04.11.

2008.05.31.

Beszámoló

 

11.

Európa Fórum Alapítvány

VKK/3/2008.

A kiskereskedelmi láncok árképzési gyakorlata - a tejtermékek példája - kutatás

6 000 000

2008.06.19.

2008.10.31.

Beszámoló
Tanulmány

 

12.

EXPERT Management consulting Gazd. és Inform. Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

VKK/2/2008.

A hazai víz- és csatornamű üzemeltetési piac feltárása, a víz- és csatornaközművek árazási, árszabályozási gyakorlatának vizsgálata

8 000 000

2008.07.18.

2008.12.15.

Beszámoló
Tanulmány

8 000 000

13.

EXPERT Management consulting Gazd. és Inform. Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

VKK/3/2008.

Az energetikai szektor lliberalizációjának vizsgálata a fogyasztókra gyakorolt hatás szempoontjából

5 000 000

2008.09.11.

2008.10.31.

Beszámoló
Tanulmány

3 750 000

14.

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

VKK/1/2008.

2008. októberében kétnapos konferencia szervezése

2 000 000

2008.09.04.

2008.10.31.

Beszámoló

 

15.

Gazdasági Rádió Hálózat (Műsor-Hang Műsorszolgáltató Kft.)

VKK/4/2008.

10 részes műsorsorozat cégvezetőknek és tudatos fogyasztóknak; a versenyhivatali döntések bemutatása

2 000 000

2008.06.19.

2008.10.31.

Beszámoló

 

16.

GKI Gazdaságkutató Zrt.

VKK/2/2008.

Áttérési költségek hatása a szolgáltató váltásra

2 000 000

2008.09.03.

2008.10.31.

Beszámoló
Tanulmány

1 700 000

17.

GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft.

VKK/3/2008.

A villamosenergia-szektor szereplőinek bemutatása az árampiac törvényi szabályozásnak szükséges módosítása tükrében? c. tanulmány, és megjelentetése az ?Energiapolitikai Füzetek? XV. Számában

3 000 000

2008.07.30.

2008.12.15.

Beszámoló
Tanulmány

 

18.

HVG-ORAC lap és Könyvkiadó Kft.

VKK/3/2008.

Infokommunikáció és Jog c. folyóirat - az infokomm. ágazat versenyszabályozásának hazai tudományos és szakirodalmi centrumának kialakítása

3 000 000

2008.08.08.

2008.11.30.

Beszámoló

 

19.

ICEG European Center Kutató és Tanácsadó Kft.

VKK/2/2008.

Áttérési költségek hatása a szolgáltató váltásra

5 000 000

2008.06.24.

2008.12.31.

Beszámoló
Tanulmány

4 620 000

20.

Infrapont Gazdasági Tanácsadó Kft. [2]

VKK/2/2008.

A fix és mobil szolgáltatások helyettesítésének vizsgálata

8 900 000

2008.12.15.

2009.02.28.

Beszámoló
Tanulmány

8 900 000

21.

Infrapont Gazdasági Tanácsadó Kft. [2]

VKK/2/2008.

Az árdiszkrimináció megítélése és módszertani megközelítése a versenyhatósági gyakorlatban

6 000 000

2008.12.15.

2009.03.31.

Beszámoló
Tanulmány

 

22.

Junior Achievement Magyarország

VKK/1/2008.

19. JA-YE Diákvállalkozások Nemzetközi Versenyén, 2008. 07.24-27., Stockholm, való részvétel

2 000 000

2008.06.24.

2008.08.31.

Beszámoló

 

23.

Kereskedelmi Sajtóügynökség Kft.

VKK/4/2008.

Verseny és fogyasztó c. lap 2008. évi melléklete

3 000 000

2008.06.24.

2008.10.31.

Beszámoló

 

24.

Közgazdasági Szemle Alapítvány

VKK/3/2008.

Verseny és szabályozás c. rovat szerkesztése

3 000 000

2008.06.19.

2008.10.31.

Beszámoló

 

25.

Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége

VKK/4/2008.

A nyugdíjasok fogyasztóvédelmi jogszabály-ismereteinek bővítése, tudatos vásárlókká válásukhoz való segítségadás - Nyugdíjasok Lapja melléklet, Tanácsadó iroda működtetése, fogyasztóvédelmi szakemberek továbbképzése

2 000 000

2008.06.19.

2008.10.31.

Beszámoló

 

26.

MTA Jogtudományi Intézete

VKK/3/2008.

A magyarországi médiapiaci versennyel kapcsolatos kérdések tárgyszerű közelítése, segítve az európai szintű felkészülést a digitális technológia térnyerése következtében felmerülő versenypolitikai kihívásokra

6 000 000

2008.08.29.,

2009.02.27.

2009.02.28.,
2009.04.30.

Beszámoló

 

27.

MTA Közgazdaságtudományi Intézet

VKK/2/2008.

Összefoglaló tanulmány - fogyasztói viselkedésben fellelhető hibák részletes ismertetése és lehetséges versenyszerkezeti következményeik összefoglalása, gyakorlati alkalmazhatóságuk vizsgálata és az ezt övező vita bemutatása

3 000 000

2008.06.24.

2008.10.31.

Beszámoló

 

28.

MTA Közgazdaságtudományi Intézet

VKK/3/2008.

A verseny- és ágazati szabályozás kérdéskörével foglalkozó kiadvány (Verseny és Szabályozás 2008) készítése - magyarul és angolul (nyomtatásban és online is elérhető)

11 500 000

2008.08.14.

2008.11.30.

Beszámoló
Verseny és szabályozás 2008

 

29.

MTA Közgazdaságtudományi Intézet*

VKK/2/2008.

Fix-mobil helyettesítés vizsgálatának lehetséges módszerei

5 450 000

2008.12.15.

2009.05.31.

Beszámoló

 

30.

MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája, MTA Pannon Egyetem Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoport

VKK/2/2008.

A hazai és az európai uniós joggyakorlat feldolgozása a vaersenyjogi bírságok szempontjából

1 000 000

2008.06.24.

2008.12.31.

Beszámoló

500 000

31.

Napi Gazdaság Kiadó Kft.

VKK/1/2008.

"Roadshow" szerű konferenciák szervezése

1 500 000

2008.06.24.

2008.10.31.

Beszámoló

 

32.

Napi Gazdaság Kiadó Kft.

VKK/4/2008.

"Jogi Tanácsadó" rovatának részeként havonta két alkalommal a gazdasági versenykultúra aktuális eseményeinek bemutatása

2 000 000

2008.06.19.

2008.10.31

Beszámoló

 

33.

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

VKK/4/2008.

Kosár magazin "Bírság, indokolás, tanulság" c. mellékletének megvalósítása

1 100 000

2008.07.29.

2008.10.31.

Beszámoló

 

34.

Osiris Kiadó

VKK/3/2008.

Gary Koop: Analysis of Economic Data - gazdasági adatelemző tankönyv, szakkönyv fordítása és megjelentetése

3 810 000

2008.06.25.

2009.02.15.

Beszámoló

3 810 000

35.

Osiris Kiadó

VKK/3/2008.

Jack Hirshleifer-Amihai Glaezer-David Hirshleifer: Price theory and applications Decisions - tankönyv-képzikönyv fordítása és kiadása

8 000 000

2008.06.25.,
2008.12.15.

2009.02.15.,
2009.04.15.

Beszámoló

8 000 000

36.

Pannon Egyetem Közgazdaságtan Tanszék

VKK/3/2008.

Verseny és versenytorzító magatartások a postai szolgáltatások piacain

4 000 000

2008.06.24.

2008.10.31.

Beszámoló
Tanulmány

3 998 000

37.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

VKK/1/2008.

"Lunchtime lecture" rendezvénysorozat folytatása

1 490 000

2008.06.30.,
2008.09.29.

2008.10.31,
2008.11.30.

Beszámoló

1 342 702

38.

Pécsi Tudományegyetem

VKK/3/2008.

Új tantárgy indítása: jogesetek és infokommunikációs piac szabályozásának köréből, szakjogász képzés interaktív honlap készítése, versenyjogi tematikus napok szervezése, tananyag-fejlesztés, könyvtárfejlesztés, jegyzettámogatás, marketing

3 000 000

2008.05.29.

2008.11.30.

Beszámoló
Tanulmány

 

39.

Pécsi Tudományegyetem

VKK/2/2008.

A digitalizáció hatása a médiapiacra: műszaki és gazdasági trendek az európai médiapiacokon, áttekintés a digitális médiarendszer kialakulásának európai helyzetéről

7 000 000

2008.06.24.

2008.12.31.

Beszámoló

 

40.

Polányi Károly Társadalomtudományi Kutatásért és Képzésért Közhasznú Alapítvány

VKK/3/2008.

ELTE Alkalmazott Közgazdaságtan BA szak indítása: elméleti alapozó képzés, a modern analitikus közgazdsági elmélet eredményeinek koherens közvetítése....

3 000 000

2008.06.19.

2009.02.28.

Beszámoló

 

41.

Réczicza White&Case LLP Ügyvédi Iroda

VKK/1/2008.

"Aktuális és gyakorlati kérdések a kartellekről" c. konferencia megszervezése

2 000 000

2008.09.11.
2008.11.28.

2008.12.12.

Beszámoló

 

42.

Széchenyi István Egyetem

VKK/2/2008.

Áreltérések Magyarország és az EU tagállamok piacai között (kompiláció, illetve replikáció)

3 000 000

2008.06.27.
2009.02.10.

2008.11.30.,
2009.02.28.

Tanulmány

 

43.

Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület

VKK/4/2008.

Tudatos fogyasztói magatartás elősegítése - televíziós műsor

500 000

2008.06.24.

2008.10.31.

Beszámoló

 

44.

Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége

VKK/4/2008.

Az erős fogyasztóvédelem kialakításában való részvétel (konferenciák, fórumok, iskolák)

1 000 000

2008.06.24.

2008.10.31.

Beszámoló

 

45.

Társadalmi Unió, Civil Szervezetek Országos Tömörülése

VKK/4/2008.

Kontroll fogyasztóvédelmi újság és magazin, fogyasztóvédelmi televíziós filmsorozat folytatása,
valamint Kontroll Fogyasztóvédelmi magazin c. televíziós sorozatból - DVD készítése.

4 000 000

2008.06.24.

2008.11.30.

Beszámoló

4 000 000

46.

TAS-11 Kft

VKK/1/2008.

Egy középiskolásoknak szóló, 10 részes internet-televíziós előadás-sorozat - a versenykultúra elterjesztését célozva

2 000 000

2008.06.24.

2008.12.31.

Beszámoló

 

47.

Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület

VKK/1/2008.

Versenyjogi, versenypolitikai, fogyasztói döntéshozatal és védelme kérdéseivel foglalkozó fórumok szervezése

1 000 000

2008.06.24.

2008.10.31.

Beszámoló

 

48.

Transparency International Magyarország Alapítvány

VKK/3/2008.

Tiszta versenyhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése Magyarországon

4 000 000

2008.12.09.

2008.12.31.

Beszámoló

 

49.

Transparency International Magyarország Alapítvány

VKK/1/2008.

Részvétel az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) által rendezett konferencián

400 000

2008.05.08.

2008.06.30.

Beszámoló

 

50.

Transparency International Magyarország Alapítvány

VKK/1/2008.

Részvétel az European Training Institute által szervezett konferencián

145 285

2008.09.02.

2008.10.15.

Beszámoló

 

51.

Tudatos Vásárlók Egyesülete

VKK/4/2008.

Tudatos Vásárló magazin elkészítése, fenntartása, fejlesztése, népszerűsítése 2008. 07.01-12.31 között

2 000 000

2008.06.24.

2008.12.31.

Beszámoló

 

52.

Tudományos Oktató Kutató Központ Nonprofit Kft. (TOOK)

VKK/3/2008.

Mikroökonómiai és piacszerkezeti példatár összeállítása

5 000 000

2008.06.19.

2009.02.28.

Beszámoló

5 000 000

53.

Vállalatgazdasági Tudományos és Oktatási Alapítvány

VKK/5/2006.

A verseny - versenyszabályozás - versenyképesség hármas összefüggésének kutatása

8 000 000

2008.09.03.

2009.05.31.

Tanulmány

 

  1. A megítélt és a ténylegesen folyósított támogatás összege eltérő lehet. Ennek oka az, hogy a Kedvezményezettek a Program megvalósítását mind szakmailag, mind pénzügyileg igazolni kötelesek a GVH VKK felé. Amennyiben a Program megvalósításának komoly, relevánsan nem orvosolható szakmai hibái, hiányosságai vannak, vagy a Program megvalósításának pénzügyi igazolása nem megfelelő, a GVH VKK nem folyósítja a megítélt támogatás teljes összegét. Valamint a GVH VKK nem folyósítja a megítélt támogatás teljes összegét azon esetekben sem, amikor a Kedvezményezettek nem használják fel a megítélt támogatás teljes összegét.
  2. Megjegyzés: A Nemzeti Hírközlési Hatósággal közösen támogatott.