A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja által meghirdetett pályázatokon elnyert támogatások főbb adatai

Az alábbi táblázat tartalmazza a GVH VKK által meghirdetett pályázatokon elnyert támogatások főbb adatait és a támogatott programok eredményét (pl. beszámoló, tanulmány, cikk).

Sorszám

Kedvezményezett neve

Pályázati kiírás

Támogatott program rövid leírása

Megítélt támogatás összege (Ft)

A támogatási szerződés megkötésének (esetlegesen módosított) dátuma

Megvalósítás (esetlegesen módosított) határideje

Megvalósítás eredménye

Ténylegesen folyósított támogatás összege (Ft) [1]

26.

GKI Gazdaságkutató Zrt.

3/2010

A vállalati innovativitás és a verseny kapcsolata
(Rövid név: Verseny és innováció)

250.000

visszalépett

27.

GKI Gazdaságkutató Zrt.

3/2010

A fuvarozási alpiacokon belüli és azok közötti versenyhelyzet alakulása, különös tekintettel a gazdasági válság után megváltozott piaci helyzetre

250.000

visszalépett

28.

GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.

3/2010

A direktmarketing szerepe a fogyasztói döntésben

200.000

visszalépett

29.

GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.

3/2010

A fogyasztók védelmében szabályozásra került garantált, illetve hirdethető sávszélesség helyzete az elmúlt egy évben

100.000

visszalépett

30.

Heller Farkas Szakkollégiumért Alapítvány

3/2010

A szerencsejáték piac liberalizációjának hatásai

200.000

2011.08.23.

2011.11.30.

Elállás

31.

Hírek Média és Internet Technológiai Kft.

3/2010

Árösszehasonlító online szolgáltatása mobil eszközökre történő adaptálása cellaalapú helymeghatározással kiegészítve

150.000

visszalépett

32.

Hírek Média és Internet Technológiai Kft.

3/2010

Aktuális és lokalizált üzemanyag árinformációs szolgáltatás kialakítása mobil eszközökre

150.000

visszalépett

33.

Hírek Média és Internet Technológiai Kft.

2/2010
C téma

A fogyasztói tájékozottság növelése az energiapiacokon

100.000

visszalépett

34.

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

3/2010

Az Essential EU Competition Law in Charts című mű magyar nyelven 500 példányban történő megjelentetése, és ingyenes terjesztése

5.322.000

2010.10.26.

2011.04.15.

Beszámoló

5.322.000

35.

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

3/2010

Versenyjogi kutatás és a Magyar versenyjog Európában című könyv 500 példányban történő megjelentetése

2.000.000

2011.07.11
és
2011.07.21.

2012.01.15.

Beszámoló

 

2.000.000

36.

IFUA Horváth & Partners Kft.

3/2010

A magyarországi villamosenergia-piac kereskedelmi kapcsolatainak hálózati elemzése és az esetleges kereskedői közösségek fogyasztói értékesítésre vonatkozó áremelő hatásának vizsgálata

250.000

visszalépett

37.

Infrapont Gazdasági Tanácsadó Kft.

3/2010

Közlekedési módok közötti helyettesítés empirikus vizsgálata a távolsági közlekedésben

1.000.000

2011.06.10.
és
2011.07.21.

2011.09.15.

Beszámoló
Tanulmány

1.000.000

38.

Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány

3/2010

Versenypolitika és versenyképesség címmel indított rovat folytatása a Külgazdaság című folyóiratban

1.000.000

2011.04.04.
és
2011.06.06.

2011.10.15.

Beszámoló
Cikkek

1.000.000

39.

Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet Zrt.

3/2010

Felmérés és elemzés az elektromos termékek (izzók, háztartási gépek) vásárlásakor hozzáférhető energiafogyasztási adatokról, illetve ezek lakossági percepciójáról, az energiatudatosság, az energiafogyasztás és a vásárlói döntések kapcsolatáról

200.000

visszalépett

40.

Közgazdasági Szemle Alapítvány

3/2010

Verseny és szabályozás című rovat a Közgazdasági Szemlében

1.000.000

2011.04.01.
és
2011.06.06

2011.09.30.

Beszámoló

900.000

41.

Közigazgatásfejlesztési Társaság

3/2010

Elektronikus tananyagok a versenyjog témaköréből

100.000

visszalépett

42.

Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége

3/2010

"Nyugdíjas fogyasztói döntéshozatal elősegítése és annak védelme"

100.000

2011.05.23.
és
2011.07.21.

2011.09.30.

Beszámoló

91.790

43.

Magyar Sporttudományi Társaság

3/2010

"A sport és a versenyjog" című másfél napos nemzetközi konferencia szervezése

1.000.000

2011.06.28

2011.10.01.

Beszámoló

997.579

44.

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet (MTA KTI)

3/2010

Verseny és szabályozás 2011 (kiadvány)

3.150.000

2011.11.22

2012.04.30.

Beszámoló
Verseny és szabályozás 2011

3.150.000

45.

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet (MTA KTI)

3/2010

Nem-tökéletesen versenyző piacok ágens-alapú modellezése: Egy Netlogó alapú szimulációs modellcsalád

150.000

visszalépett

46.

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet (MTA KTI)

3/2010

A kiskereskedelmi láncok árképzési gyakorlata gazdasági válság idején. A zöldségtermékek példája.

500.000

visszalépett

47.

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet (MTA KTI)

3/2010

A jogalkalmazási közgazdaságtan (forensic economics) helye a piac- és vállalatelméletben és a jogi, hatósági eljárásokban

500.000

visszalépett

48.

Med-Econ Humán Szolgáltató Kft. (konzorciumi tag: HÉTFA Kutatóintézet Kft.)

3/2010

Verseny és állami beavatkozás a fogászati szolgáltatások hazai piacán

250.000

visszalépett

49.

MediaSmart Hungary Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft.

3/2010

Médiatudor - a tudatos fogyasztói magatartásért. Az oktatási program hatékony alkalmazásának kutatása

1.000.000

2011.07.11.
és
2011.07.25.

2011.12.31.

Beszámoló
Beszámoló

600.000,

400.000

50.

MentorPartner Stratégiai és Vezetési Tanácsadó Kft.

3/2010

Az ártranszparencia fejlesztése az energia piacokon

100.000

visszalépett

  1. A megítélt és a ténylegesen folyósított támogatás összege eltérő lehet. Ennek több oka van. Egyrészt az, hogy a Kedvezményezettek a Program megvalósítását mind szakmailag, mind pénzügyileg igazolni kötelesek a GVH VKK felé. Amennyiben a Program megvalósításának a GVH VKK meglátása szerint relevánsan nem orvosolható szakmai hibái, hiányosságai vannak, vagy a Program megvalósításának pénzügyi igazolása nem megfelelő, a GVH VKK nem folyósítja a megítélt támogatás teljes összegét. Másrészt amennyiben a Kedvezményezett magánszemély, a megítélt támogatás összegéből a közterhek levonásra kerülnek. Végül a GVH VKK nem folyósítja a megítélt támogatás teljes összegét azon esetekben sem, amikor a Kedvezményezettek nem használják fel a megítélt támogatás teljes összegét.