Nyomtatható változat PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/40/2020.
Iktatószám: VJ/40-18/2020

 

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda (1024 Budapest, Lövőház utca 39. eljáró ügyvéd: dr. D. B. és dr. K. L.) által képviselt LIBRI Könyvkereskedelmi Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1.) és a szintén a Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda által képviselt Rochlitz András György (1029 Budapest, Kinizsi Pál utca 10.) bejelentők által benyújtott összefonódás-bejelentés alapján indított versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a szintén a Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda által képviselt LIBRI Könyvkiadó Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1.), valamint a Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Társulás (1118 Budapest Villányi út 47.; eljáró ügyvéd: dr. M. Gy. és dr. K. T.) által képviselt AXIALIS Holding Kft. (1051 Budapest, Vigadó tér 3. 3. lépcsőház 4. emelet 1.) és az Élő Nóra Mária ügyvezető által képviselt SQ Invest Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1.), – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a LIBRI Könyvkereskedelmi Kft.-nek a LIBRI Könyvkiadó Kft. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacokon.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar