Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/21/2020.
Iktatószám: VJ/21-62/2020.

Betekinthető változat!
Az eljárás alá vontak üzleti titka az [ÜZLETI TITOK] megjelöléssel látható!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12.) által képviselt Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. (1082 Budapest, Kisfaludy u. 38.) és a szintén az Oppenheim Ügyvédi Iroda által képviselt Procter & Gamble RSC Regionális Szolgáltató Kft. (1082 Budapest, Kisfaludy u. 38.) eljárás alá vont vállalkozások ellen jogsértő reklámozás tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy 2019. februártól 2020. márciusig jogsértő volt az Always Discreet inkontinencia betéteket bemutató, illetve népszerűsítő kereskedelmi gyakorlat, mivel az eljárás alá vontak nem tüntették fel egyértelműen, hogy a reklámozott termék gyógyászati segédeszköz, továbbá nem használták az ágazati szabályban előírt figyelmeztető szöveget, valamint nem alkalmaztak egyértelmű felhívást a gyógyászati segédeszköz használati útmutatója megismerésének szükségességére.

Az eljáró versenytanács a fentiek miatt az eljárás alá vontakat egyetemlegesen 6.000.000 Ft, azaz hatmillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a kötelezettek a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára kötelesek megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar