Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/7/2019.
Iktatószám: VJ/7-98/2019.

Betekinthető változat!

 Egységes szerkezetben a VJ/7-96/2019. számú kiegészítő határozattal.

 A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Bujtás Ügyvédi Iroda (1066 Budapest, Teréz krt. 40., eljáró ügyvéd: dr. B. V.[1]) által képviselt WALMARK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a WALMARK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
  • a Marslakócskák Rágótabletta + Ajándék kozmokürt népszerűsítésére 2016. október 1. és 2018. november 30. között alkalmazott televízió reklámokban és a 2018. október 10-től 2020. májusáig közzétett Youtube hirdetésben,
  • a Marslakócskák Rágótabletta + Mars Halacska Hexbug aquabot népszerűsítésére 2017. november 6. és 2017. november 31., valamint 2018. január 1.és 2018. január 29. között alkalmazott televízió reklámokban és Youtube hirdetésben,
  • a Marslakócskák Imunactive + fejlámpa összecsomagolt termékek népszerűsítésére 2016. november 1. és 2017. január 22. között alkalmazott televízió reklámban és 2016. október 28-tól 2020. májusáig közzétett Youtube hirdetésben

közvetlenül gyermekkorúakat szólított fel a termék megvásárlására, így megvalósította a 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) mellékletének 28. pontjában foglalt tényállást, és ezzel megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat.

  1. Az eljáró versenytanács a fentiek miatt 5000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint versenyfelügyeleti bírságot szab ki, amely összeget a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.
  • Az eljáró versenytanács a I. pont szerinti jogsértésre tekintettel arra kötelezi WALMARK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő
  • 30 napon belül hajtsa végre az általa vállalt megfelelési programot, és
  • annak gyakorlati működését az első, ezt követően közzétett kereskedelmi gyakorlatának megvalósítását követő két hónapon belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatal részére.

 A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá a következő

v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács egyebekben az eljárást megszünteti.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] A jogi képviselő meghatalmazása másolatban a VJ/7-2/2019. számon, eredeti példányban pedig a VJ/7-4/2019. szám alatt került benyújtásra.

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar