Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/25/2019.
Iktatószám: VJ/25-76/2019.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12.; eljáró ügyvéd: dr. M. Z.) által képviselt Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1188 Budapest, Kancsó utca 7.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – zárt tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor a Chocolate Brown szoláriumokat illetve szolárium csöveket egyes kommunikációs eszközökön akként népszerűsítette, hogy azáltal megtévesztő módon azt sugallta a fogyasztóknak, hogy a saját üzemeltetésében lévő illetőleg a franchise hálózatába tartozó szoláriumok

  • egészségesek (2016 tavaszától kezdődően),
  • bőrkímélőek (2017 novemberétől kezdődően),
  • hozzájárulnak az egészség megőrzéséhez azáltal, hogy „1,7 perc alatt 1000 NE” D-vitamint termelnek (2015 februárjától kezdődően),
  • az egészségi állapot megőrzésével, javításával, a betegségek megelőzésével, kockázatuk csökkentésével kapcsolatos hatásokkal rendelkeznek, különösen az influenza elleni védekezéssel összefüggésben,

noha a tudomány jelenlegi állása szerint a szoláriumozás – a bőrrák kialakulásának fokozott veszélye folytán – hosszabb távon kedvezőtlen hatást gyakorol az egészségre és gyorsítja a bőr öregedését.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt a Sun System Kft.-t a jelen határozat mellékletében foglalt kötelezettségek teljesítésére kötelezi.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar