Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/13-6/2019.

A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda (9025 Győr, Simon tér 5., eljáró ügyvéd: dr. M. G.) által képviselt Csitkovics Tibor és Csitkovicsné Mácsik Ildikó bejelentők által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a VIVA Takarmány Befektetési Kft.-nek az AGROFEED Kereskedelmi Kft. feletti közvetlen, és ezáltal Csitkovics Tibor közvetett irányításszerzésével, valamint Csitkovics Tibornak és Csitkovicsné Mácsik Ildikónak a Viva-Property Vagyonhasznosító Kft. feletti közös közvetlen irányításszerzésével, és ennek révén a Vivagen AI Kft. feletti közvetett, a Narivo Kft.-vel közös irányításszerzéssel megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2019. április 9.