Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám:       VJ/39/2018.
Iktatószám:    VJ/39-151/2018.

 

Betekinthető változat
Egységes szerkezetben a VJ/39-149/2018. sz. kiegészítő és VJ/39-146/2018. számú kijavító határozattal

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Bassola Ügyvédi Iroda (1112 Budapest, Oltvány árok 15.) által képviselt Alza.hu Kft.  (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54-58.) és a Bassola Ügyvédi Iroda (1112 Budapest, Oltvány árok 15.) által képviselt Alza.cz a.s. (17000 Praha 7, Holesovice, Jankovcova 1522/53., Cseh Köztársaság) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően - meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

  1. Az eljáró versenytanács a megállapítja, hogy az Alza.hu Kft. és az Alza.cz a.s. - 2018. január és 2019. február között hat alkalommal tartott – „Black Friday” kampányai népszerűsítésére szolgáló kereskedelmi kommunikációja során tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, mert azt a benyomást keltette, hogy a fogyasztók jelentős mértékű, akár  80%-os kedvezményre tehetnek szert, holott a 80%-os kedvezmény a kampányokban részt vevő termékeknek csak egy igen szűk és atipikus körére volt elérhető.
  1. Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt az Alza.hu Kft.- t és az Alza.cz a.s.-t egyetemlegesen 862.000.000,- Ft, azaz nyolcszázhatvankétmillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.
  1. Az eljáró versenytanács kötelezi az Alza.hu Kft.-.t, hogy a határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül vezesse be a vállalt megfelelési programot, és azt a bevezetést követően legalább két évig működtesse. Az eljáró versenytanács kötelezi a Alza.hu --t, hogy a fejlesztés megvalósításának részletes igazolását dokumentumokkal alátámasztva a határozat kézhezvételétől számítva 90 napon belül nyújtsa be a Gazdasági Versenyhivatalnak.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar