Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/37/2017.
Iktatószám: Vj/37-14/2017.

Nyilvános változat! 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, József nádor tér 5-6.; eljáró ügyvéd: dr. B. C. és dr. P. Á.) által képviselt Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.) bejelentő összefonódás-bejelentése alapján indult versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda által képviselt HeidelbergCement AG (Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, Németország) és SCHWENK Zement KG (Hindenburgring 15, 89077 Ulm, Németország), valamint a Szoboszlai Ügyvédi Iroda (1146 Budapest, Abonyi utca 8.) által képviselt Readymix Hungária Kft. (1095 Budapest, Hajóállomás utca 1.), meghozta az alábbi

határozatot.

 1. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa előírja a Duna-Dráva Cement Kft. által vállalt alábbi 2. pont szerinti utólagos feltételt, illetve a szintén általa vállalt 3.-5. pontok szerinti magatartási szabályok (kötelezettségek) teljesítését, mivel ezek együttes teljesülése esetén kiküszöbölhető a versenynek a Duna-Dráva Cement Kft. Readymix Hungária Kft. feletti egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódásból eredő, jelentős mértékű csökkenése.

 1. Az eljáró versenytanács utólagos feltételként előírja, hogy a Duna-Dráva Cement Kft. a bejelentett összefonódás zárását követő hat hónapon belül

  • a TBG Frissbeton Kft.-ben meglévő ötven százalékos üzletrészét a Frissbeton Betongyártó és Forgalmazó Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület);

  • a TBG Interbeton Kft.-ben meglévő száz százalékos üzletrészét a MOLNÁRBETON Betongyártó és Kereskedelmi Kft. (1103 Budapest, Salamon utca 2. B. ép.);

  • a TBG Otolecz Transzportbeton Kft.-ben lévő ötven százalékos üzletrészét a TBG  Otolecz Transzportbeton Kft. (7400 Kaposvár, Dombóvári út 9.);

  • a 8800 Nagykanizsa, Magyar utca 168. szám alatt lévő betonüzemét a Zalaút-Beton Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery út 33.);

  • a 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12. szám alatt lévő betonüzemét az Akker Plus Tüzelő- és Építőanyag Kereskedelmi Kft. (6221 Akasztó, Fő út 189.)

részére értékesítse.

 1. Az eljáró versenytanács kötelezettségként előírja a Duna-Dráva Cement Kft. részére, hogy minden ésszerű intézkedést tegyen meg annak érdekében, hogy a 2. pont szerint értékesítésre kerülő vállalkozások betonüzemeinek, illetve az értékesítésre kerülő betonüzemeknek, azok értékesítéséig a Gazdasági Versenyhivatal jelen ügyben hozott határozatának meghozatalakor meglévő gazdasági életképességét (állagát, eszközeit, munkavállalóit, ügyfeleit stb.) őrizze meg, továbbá azok versenyképességét ne veszélyeztesse. E kötelezettség betartásának ellenőrzése érdekében az eljáró versenytanács kötelezi a Duna-Dráva Cement Kft.-t, hogy a határozat mellékletét képező Megbízási Szerződés szerinti tartalommal szerződést kössön Asztalos Istvánnal, mint ellenőrző biztossal.

 2. Az eljáró versenytanács kötelezettségként előírja azt is, hogy a Duna-Dráva Cement Kft. a 8600 Siófok, Marosi út 11. szám alatt lévő, a tulajdonában maradó betonüzemi ingatlanra vonatkozó, a közte és a TBG Interbeton Kft., mint bérlő között fennálló bérleti szerződést a bejelentett összefonódás zárását követő öt évig változatlan tartalommal tartsa fenn, azzal, hogy a bérleti díjat minden évben legfeljebb a KSH által publikált előző évi fogyasztói árindex mértékében változtatja, továbbá az öt év folyamán felmondással csak a bérlő szerződésszegése esetén él; valamint, hogy a Duna-Dráva Cement Kft. az ingatlanra az összefonódás zárását követő öt éves időtartamra opciós vételi jogot is biztosítson a TBG Interbeton Kft. részére.

 3. Az eljáró versenytanács kötelezettségként előírja továbbá, hogy a Duna-Dráva Cement Kft. a leválasztandó üzletrészeket, illetve betonüzemeket a 2. pont szerint megvásárló vállalkozásokkal az adásvétel tárgyában megkötésre kerülő, összefonódásokat eredményező szerződésekben, vagy azokkal összefüggésben nem köt versenyt tiltó megállapodást.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.