Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900  Fax: (06-1) 472-8905
Vizsgáló: dr. Erdélyi Orsolya  Tel.: (06-1) 472- 8939 E-mail: Erdelyi.Orsolya@gvh.hu
Vizsgáló: dr. Keömley-Horváth Boglárka Tel.: (06-1) 472-8953
E-mail: Keomley_Horvath.Boglarka@gvh.hu
Szervezeti egység: Fogyasztóvédelmi Iroda
Iktatószám: VJ/67-45/2017.

A Gazdasági Versenyhivatal a Primarius Kft. (1054 Budapest, Szemere utca 10.) és Talentum Kft. (1054 Budapest, Szemere utca 10. II. em. 4.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

E végzés ellen a végzés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsához címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésnek a végzés végrehajtására halasztó hatálya van.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.