Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/82/2016.
Iktatószám: VJ/82-75/2016.

Betekinthető![1]

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre tér 14.; eljáró ügyvédek: Dr. L. P. és Dr. R. E.) és a Dr. N. A. M. Ügyvédi Iroda által képviselt[2] Bayer Hungária Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának és a gyógyszertárból vény nélkül kiadható gyógyszerek reklámozására vonatkozó szabályok feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően - meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Bayer Hungária Kft. a Berocca Performance vény nélkül kapható gyógyszer és a Berocca pezsgőtabletta étrend-kiegészítő termékeit népszerűsítő kereskedelmi kampánya során:

  • 2015 januárjától 2016 áprilisáig a termékkategória jelölés szempontjából releváns, a jelen határozat Indokolás részének XIII.4.1. pontja szerinti kommunikációs eszközök (óriásplakát, attrap, „Lama” display, televíziós reklám, plakát (akciós), ablak fólia, betétlap, aláírópad, világító tábla, épületháló, banner) alkalmazásával megsértette a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 17. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakat,

  • a szellemi teljesítmény és a fizikai állóképesség növelésére (emelésére) ajánlás szempontjából releváns, a jelen határozat Indokolás részének XIII.4.2. pontja szerinti kommunikációs eszközökön adott tájékoztatással megsértette

  • 2015 februárjától 2015 novemberéig (óriásplakát, banner, hirdetés, televíziós reklám révén) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 17. § (1) bekezdésének d) pontjában foglaltakat,

  • 2014. november 3. napjától 2014. december 12. napjáig (displayre kommunikációs elem (korona), polctálca révén) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 10. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakat,

  • 2014. december 13. napjától 2016 augusztusáig (kétoldalas szórólap, roll-up (rendezvényes), kétoldalas szórólap étrend-kiegészítő termékmintával, éttermi tálcaalátét, rendezvényes installáció (kapu két oszloppal), televíziós reklám, on-line hirdetés (pre-roll videó), roll-up (vásárláshelyi), displayre kommunikációs elem (korona), polctálca, sajtóhirdetés, rádióreklámok, honlap főoldala, PR cikk révén) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakat, valamint

  • 2014. november 3. napjától 2016 augusztusáig (kétoldalas szórólap, roll-up (rendezvényes), kétoldalas szórólap étrend-kiegészítő termékmintával, éttermi tálcaalátét, rendezvényes installáció (kapu két oszloppal), televíziós reklám, on-line hirdetés (pre-roll videó), roll-up (vásárláshelyi), displayre kommunikációs elem (korona), polctálca, sajtóhirdetés, rádióreklámok, honlap főoldala, PR cikk révén) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 6. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak megvalósításával a törvény 3. § (1) bekezdése szerinti tilalmat.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Bayer Hungária Kft.-nek az egyéb, fenti jogszabályhelyekre figyelemmel vizsgált kommunikációs eszközei esetében tanúsított magatartása nem jogsértő.

A jogsértések megállapítása mellett az eljáró versenytanács kötelezi a Bayer Hungária Kft.-t 95.000.000 Ft (azaz kilencvenötmillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amely összeget a vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot köteles fizetni. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács megállapítja továbbá, hogy a Bayer Hungária Kft. a Berocca pezsgőtabletta étrend-kiegészítő terméke esetében a termék termékkategóriájára vonatkozóan adott, a jelen határozat Indokolás részének XIII.4.1. pontja szerinti tájékoztatása révén nem valósított meg a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] A nem betekinthető változatban az üzleti titokként minősülő információk, adatok eltérő színű háttérrel jelöltek.

[2] A meghatalmazás a VJ/82-33/2016. szám alatti beadvány melléklete.