Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/68/2016.
Iktatószám:
VJ/68-408/2016.


BETEKINTHETŐ VÁLTOZAT

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12.), valamint a helyettesítésre önállóan jogosult Szendrő Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. Sz. Sz.), Tercsák Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. T. T.) és dr. Kutai Gábor ügyvéd által képviselt 4Life Direct Kft. (1138 Budapest, Madarász V. utca 47-49.; korábbi székhelye: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 57.), az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, valamint a helyettesítésre önállóan jogosult Szendrő Ügyvédi Iroda és a Tercsák Ügyvédi Iroda által képviselt Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited (Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar), és az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, valamint a helyettesítésre önállóan jogosult Szendrő Ügyvédi Iroda és a Tercsák Ügyvédi Iroda által képviselt Red Sands Insurance Company (Europe) Limited (Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

I. Az eljáró versenytanács – jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül – a
4Life Direct Kft.-t, a Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited-et és a Red Sands Insurance Company (Europe) Limited-et (a továbbiakban: eljárás alá vontak) az általuk tett, jelen határozat mellékletét képező kötelezettségvállalás teljesítésére kötelezi.

II. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a 4Life Direct Kft. és a Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited az Időskori Biztonság kockázati életbiztosítás termék népszerűsítése során az indexálással összefüggő információk megjelenítése vonatkozásában adott, a jelen határozat Indokolás részének XI.6. pontja szerinti tájékoztatás révén nem valósítottak meg a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.