Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/34/2016.
Iktatószám: Vj/34-4/2016.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Réczicza Dentons Europe LLP ügyvédi iroda (eljáró ügyvéd: dr. G. T., 1061 Budapest, Andrássy út 11.) által képviselt Aberdeen Infrastructure (Holdco) B.V. (Strawinskylaan 303, WTC A-Tower, 3rd Floor, 1077 XX Amsterdam) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Belle Örs, Fáskerti Zsolt és Marc Hörnig igazgatósági tagok által képviselt M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. (1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – a Ket. 29. § (1b) bekezdése szerinti sommás eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy az Aberdeen Infrastructure (Holdco) B.V. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. felett, azáltal, hogy jogosulttá válik az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. vezető tisztségviselői többségének kinevezésére.

Budapest, 2016. április 26.