Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/32/2016.
Iktatószám:
VJ/32-164/2016.

Nyilvános változat![1]

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. H.-B. Z. ügyvéd, dr. S. B. ügyvédjelölt, dr. B. A. ügyvédjelölt (Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker &McKenzie Ügyvédi Iroda, 1051 Budapest, Dorottya u. 6.),[2] dr. H. M. K. ügyvéd (Horányi Ügyvédi Iroda),[3] dr. H. M. A. ügyvéd (Horváth M. András Ügyvédi Iroda),[4] dr. H. K. ügyvéd, dr. N. A. ügyvédjelölt (Hetényi Ügyvédi Iroda,),[5] valamint dr. T. A. D. ügyvéd (Túri Anna Ügyvédi Iroda)[6] által képviselt[7] Apple Inc. (95014 Cupertino 1 Infinite Loop, United States) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy az Apple Inc. 2015 szeptemberétől a magyarországi fogyasztókat érintően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, mert egyes Apple készülékek iOS 9 operációsrendszerének szoftver-frissítése, illetve üzembehelyezése során, valamint egyes további tájékoztatásokban az ún. Wi-Fi-asszisztens szolgáltatással kapcsolatban egyes lényeges jellemzőket (automatikus aktiválódás, kikapcsolás lehetősége, gyenge Wi-Fi jel esetében automatikus mobilinternet hálózatra csatlakozás mint funkció,  illetve mobiladatforgalom növekedés és többletköltségek felmerülésének a lehetősége) nem közölt (bár az érintett kommunikációs csatornák ezt lehetővé tették volna), így elhallgatott az iOS 9 operációs rendszerrel (és így végső soron az érintett Apple készülékek használatával) kapcsolatban lényeges információkat.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács a fenti magatartásért 100.000.000 Ft (azaz százmillió forint) bírságot szab ki az Apple Inc.-vel szemben, amely összeget a vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács a jogsértés megállapításán túlmenően eltiltja az eljárás alá vont vállalkozást a fenti magatartástól, amely eltiltásnak akkor felel meg az eljárás alá vont, ha a jelen határozat átvételét követő 60 napon túl a magyarországi fogyasztóknak szóló, iOS frissítések és az Apple készülékek üzembehelyezése során kapott (tájékoztatási) folyamatban, illetve a Wi-Fi-asszisztens szolgáltatással kapcsolatos egyéb online tájékoztatásokban egyértelművé és hangsúlyossá, a fogyasztók számára megkerülhetetlen információvá teszi, hogy az automatikusan aktiválódó, de akár ki is kapcsolható Wi-Fi-asszisztens szolgáltatás egyes jellemzői révén nem várt adatforgalma és végső soron akár költsége is keletkezhet a fogyasztónak.

Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy a jelen határozat átvételét követő egy éven belül igazolja, hogy miként felelt meg az eltiltásnak. Az igazolás, illetve az eltiltásnak való megfelelés elmaradása esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 


[1] Az eljárás alá vont üzleti titka a következő megjelöléssel látható: [ÜZLETI TITOK]
[2] Meghatalmazás csatolva a VJ/32-3/2016. számú iratban
[3] Meghatalmazás csatolva a VJ/32-23/2016. számú iratban
[4] Meghatalmazás csatolva a VJ/32-35/2016. számú iratban
[5] Meghatalmazás csatolva a VJ/32-132/2016. számú jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként
[6] Meghatalmazás csatolva a VJ/32-132/2016. számú jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként
[7] A képviselők a VJ/32-35/2016. számú iratban jelezték (a meghallgatáson történt szóbeli közlést követően írásban is), illetve a versenyfelügyeleti eljárásban tartott tárgyaláson szintén megerősítették, hogy az iratok postai kézbesítését kizárólag a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, 1051 Budapest, Dorottya u. 6. címre kérik.