Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/29/2016.
Iktatószám: Vj/29-7/2016.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Réczicza Dentons Europe LLP ügyvédi iroda (eljáró ügyvédek: dr. G. T. és dr. Sz. Á., 1061 Budapest, Andrássy út 11.) által képviselt Wallis Asset Management Zrt. (1055 Budapest, Honvéd utca 20.) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Réczicza Dentons Europe LLP ügyvédi iroda által képviselt Privát Autó Holding Zrt. (1055 Budapest, Honvéd utca 20.), valamint a Karl-Heinz Keth ügyvezető által képviselt Praktiker Építési és Barkácspiacok Magyarország Kft. (1095 Budapest, Mester u. 87.) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – a Ket. 29. § (1b) bekezdése szerinti sommás eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a Privát Autó Holding Zrt. közvetlen egyedüli irányítást és ezáltal a Wallis Asset Management Zrt. közvetett egyedüli irányítást szerezzen a Praktiker Építési és Barkácspiacok Magyarország Kft. felett.

Budapest, 2016. április 13.