Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: Vj/19/2016.
Iktatószám: Vj/19-1405/2016.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa  

 • az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1052 Budapest, Károlyi út 12.) által képviselt Siemens Healthcare Kft. (1143 Budapest, Gizella út 51-57.),
 • a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 14.), a Sólyom Ügyvédi Iroda, valamint a Dr. Varga Noémi Ügyvédi Iroda (értesítési cím: 1075 Budapest, Madách Imre út 14.) által képviselt GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft. (1138 Budapest, Bence utca 1. (Váci Greens), B. ép.),
 • a Szecskay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. eljáró ügyvéd: Dr. B. J., Dr. K. A. és Dr. V. J.) által képviselt PHILIPS Magyarország Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C. B. ép. 8. em.),
 • a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya u. 6.), valamint a Horváth M. András Ügyvédi Iroda által képviselt Variotrade Kft. (1133 Budapest, Dráva u. 11. 8. em. 33.),
 • a Várnai és Társa Ügyvédi Iroda (1037 Budapest, Szépvölgyi út 141. fszt. 1.) és a Dr. Császár Katalin egyéni ügyvéd által képviselt HOGE Orvosi Műszer Kft. (1033 Budapest, Szőlőkért u. 7.),
 • a Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, József nádor tér 5-6.), és a Dr. Mester Csaba Ügyvédi Iroda által képviselt Premier G. Med Kft. (1026 Budapest, Hidász u. 1.),
 • a Balázs Imre Ügyvédi Irodája által képviselt Med&Trade Co. Bt. (1094 Budapest, Viola utca 34. A. lház. földszint 1.),
 • a Komjáthy és Polgárdi Ügyvédi Iroda (1022 Budapest, Bimbó út 63. mfsz. 5.) által képviselt INNOMED MEDICAL Orvostechnikai Fejlesztő és Gyártó Zrt. (1146 Budapest, Szabó József u. 12.),
 • Getronics Magyarország Informatikai és Kommunikációs Megoldások és Szolgáltatások Kft. (1027 Budapest, Henger utca 2. B. ép.),
 • PASCAL TEAM Kereskedelmi és Mérnöki Szolgáltató Kft. (1028 Budapest, Patakhegyi u. 13/1.),
 • a Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Társulás (1118 Budapest, Villányi út 47., képviseli: Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda és Molnár-Bíró Ügyvédi Iroda) által képviselt Silver Wood - IT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1101 Budapest, Üllői út 114.),
 • MEDIMAT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1224 Budapest, XIV. utca 37.),
 • MEDI- CONT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Hold utca 12.),
 • a Gellér és Bárányos Ügyvédi Iroda (1114 Budapest, Kemenes u. 6.), a  Lassán Péter egyéni ügyvéd, az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.) valamint a Vörös Ügyvédi Iroda által képviselt VMD Kórházi Technológiai Zrt. (1013 Budapest, Krisztina körút 39.),
 • a Dr. Horváth - Dr. Jakab Ügyvédi Iroda (2131 Göd, Pesti út 81.) és a Dencső Dávid ügyvéd által képviselt Novelmedix Zrt. (2615 Csővár, Madách utca 1.),
 • az Artmed Kft. (1138 Budapest, Viza u. 7. C. ép. fszt. B303.),
 • a Moldován és Társai Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya u. 1., eljáró ügyvéd: dr. M. A.), valamint a Szecskay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth tér 16-17., eljáró ügyvéd: Dr. B. M. és Dr. W. Gy.) által képviselt Euromedic Technology Kft. (1051 Budapest, Dorottya utca 1. 2. em.),
 • a Partos és Noblet Ügyvédi Iroda együttműködésben a Hogan Lovells International LLP-vel (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7/8.) által képviselt Medirex Zrt. (1142 Budapest, Szatmár utca 46. a. ép.),
 • a dr. Zsignár Ügyvédi Iroda által képviselt Mediszer Kórháztechnikai és Kereskedelmi Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 267.),
 • a Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. 2. em.) által képviselt Chemium Kereskedelmi, Szolgáltató és Gyártó Zrt. „f.a.” (1139 Budapest, Röppentyű utca 48.),
 • az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1052 Budapest, Károlyi út 12.) által képviselt Siemens Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (1143 Budapest, Gizella út 51-57.)
 • a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya u. 6.), valamint a Horváth M. András Ügyvédi Iroda által képviselt HUNG-RAD Kft. (1025 Budapest, Csejtei utca 15-19. D. ép. 2. em.),
 • a Dencső Dávid ügyvéd által képviselt DR. SAS CLINIC Plasztikai és Sebészeti Kft. (1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 44. b. ép. fszt. 3.),
 • a Moldován és Társai Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya u. 1., eljáró ügyvéd: dr. M. A.) EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (1051 Budapest, Dorottya u 1.),
 • HOGE SYSTEMS Szolgáltató Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert utca 7.),
 • Premier G. Med Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Virág Benedek utca 35),
 • Premier G. Med Vagyonkezelő Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Virág Benedek utca 35),
 • PREMIER G. MED CARDIO Kereskedelmi Kft. (1026 Budapest, Hidász utca 1.) valamint a
 • PREMIER G. MED ONKO Kereskedelmi Kft. (1026 Budapest, Hidász utca 1.)

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalás tartását követően - meghozta az alábbi

határozatot.

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a

 • Siemens Healthcare Kft. 2015 júliusától 2015. december 31-ig,
 • a Siemens Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. 2015 márciusától 2015. július 1-ig,
 • a GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft. 2015 márciusától 2015. december 31-ig,
 • a PHILIPS Magyarország Kft. 2015 márciusától 2015. december 31-ig,
 • a HOGE Orvosi Műszer Kft. 2015 májusától 2015. december 31-ig,
 • a Premier G. Med Kft. 2015 márciusától 2015. december 31-ig,
 • a Euromedic Technology Kft. 2015 márciusától 2015. december 31-ig,
 • a Chemium Zrt. ,,f.a.” 2015 márciusától 2015. december 31-ig,
 • a Medirex Zrt. legalább 2015 májusától 2015. december 31-ig és
 • a Mediszer Kórháztechnika és Kereskedelmi Kft. 2015 júniusától 2015. december 31-ig

a KEOP-5.6.0/E/15-2015 azonosító számú, „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” elnevezésű pályázati konstrukcióhoz kapcsolódóan kiírt, képalkotó diagnosztikai eszközök beszerzésére szóló közbeszerzési eljárások kapcsán a status quo fenntartására irányuló, az egyes tenderek felosztása révén megvalósuló, versenykorlátozó célú egységes, folyamatos jogsértést tanúsított, mely magatartás a Tpvt. 11. § (2) bekezdés a) és d) pontjaiban foglalt tényállások megvalósításával a Tpvt. 11. § (1) bekezdésében foglalt tilalomba ütközik, valamint az EUMSz. 101. cikk (1) bekezdése a), c) pontjaiban foglalt tényállások megvalósításával az EUMSz. 101. cikk (1) bekezdésében foglalt tilalomba ütközik.

II. A fenti jogsértések megállapításán túl az eljáró versenytanács

 • a Siemens Healthcare Kft.-vel szemben 256.098.000,- Ft, azaz kétszázötvenhatmillió kilencvennyolcezer Forint
 • a GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft.-vel szemben 341.088.000,- Ft, azaz háromszáznegyvenegymillió nyolcvannyolcezer Forint
 • a PHILIPS Magyarország Kft.-vel szemben 146.818.000,- Ft, azaz száznegyvenhatmillió nyolcszáztizennyolcezer Forint
 • a Premier G. Med Kft.-vel szemben 308.200.000,- Ft, azaz háromszáznyolcmillió kétszázezer Forint
 • a Euromedic Technology Kft.-vel szemben 299.784.000,- Ft, azaz kétszázkilencvenkilencmillió hétszáznyolcvannégyezer Forint
 • a Medirex Zrt.-vel szemben 162.624.000,- Ft, azaz százhatvankétmillió hatszázhuszonnégyezer Forint
 • a HOGE Orvosi Műszer Kft.-vel szemben 158.526.000,- Ft, azaz százötvennyolcmillió ötszázhuszonhatezer Forint

versenyfelügyeleti bírságot szab ki, amely összeget a vállalkozások a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, azzal, hogy Premier G. Med Kft.-nek az alábbiak szerinti részletfizetési lehetőséget biztosít az eljáró versenytanács.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács a Premier G. Med Kft.-nek a 308.200.000,-Ft összegű versenyfelügyeleti bírság megfizetésére 24 havi részletfizetést engedélyez, akként, hogy az első havi részlet összege 20.700.000,- Ft, azaz húszmillió hétszázezer forint, az ezt követő 23 havi részlet összege 12.500.000,- Ft, az első részletet a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül, az ezt követő további 23 havi részletet pedig az első részlet megfizetését követő hónaptól minden hónap 30. napjáig köteles teljesíteni. Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás egy összegben esedékessé válik.

III. Mögöttes felelősként történő helytállási kötelezettségére tekintettel az eljáró versenytanács a

 • Euromedic Technology Kft.-vel szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó Euromedic Pharma Kft.-t, a
 • HOGE Orvosi Műszer Kft.-vel szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó HOGE SYSTEMS Szolgáltató Kft.-t, a
 • Siemens Healthcare Kft.-vel szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó Siemens Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-t

nevesíti, mivel a Tpvt. 78. § (5) bekezdése alapján külön végzésben kötelezni tervezi a kiszabott bírság be nem hajtott részének megfizetésére, amennyiben a kiszabni tervezett bírságot a vállalkozáscsoport jogsértést megvalósító tagja önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre.

Mögöttes felelősként történő helytállási kötelezettségükre tekintettel az eljáró versenytanács a Premier G. Med Kft.-vel szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó Premier G. Med Egészségügyi Szolgáltató Kft.-t, a Premier G. Med Vagyonkezelő Szolgáltató Kft.-t, a PREMIER G. MED CARDIO Kereskedelmi Kft.-t, valamint a PREMIER G. MED ONKO Kereskedelmi Kft.-t nevesíti, mivel a Tpvt. 78. § (5) bekezdése alapján külön végzésben egyetemlegesen kötelezni tervezi a kiszabott bírság be nem hajtott részének megfizetésére, amennyiben a kiszabni tervezett bírságot a vállalkozáscsoport jogsértést megvalósító tagja önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre.

IV. Az eljáró versenytanács a Mediszer Kórháztechnika és Kereskedelmi Kft. esetében a bírság mellőzésére irányuló engedékenységi kérelme elfogadására tekintettel a bírság kiszabását mellőzi.

V. Az eljáró versenytanács kötelezi a

 • Euromedic Technology Kft.-t a megfelelési programjának általa vállalt bevezetésére[1], és kötelezi, hogy annak teljesülésének részletes igazolását dokumentumokkal alátámasztva 2020. május 31-ig nyújtsa be a Gazdasági Versenyhivatalnak.
 • Siemens Healthcare-t a megfelelési programjának általa vállalt fejlesztésére[2], és kötelezi, hogy annak teljesülésének részletes igazolását dokumentumokkal alátámasztva 2020. április 30-ig nyújtsa be a Gazdasági Versenyhivatalnak.
 • HOGE Orvosi Műszer Kft.-t, hogy az általa a jelen eljárásra tekintettel bevezetett megfelelési programja[3] működését továbbra is biztosítsa.
 • PHILIPS Magyarország Kft.-t, hogy az általa a jelen eljárásra tekintettel bevezetett megfelelési programja[4] működését továbbra is biztosítsa.

A Gazdasági Versenyhivatal a kötelezésben foglaltak teljesülését utóvizsgálat keretében ellenőrizheti.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

A fentieken túl az eljáró versenytanács meghozta az alábbi

végzéseket

I. Az eljáró versenytanács a Pascal Team Kft, a Silver Wood - IT Kft., a Getronics Kft. a MEDI-CONT Kft., az Artmed Kft., az INNOMED MEDICAL Orvostechnikai Fejlesztő és Gyártó Zrt., a MEDIMAT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Med&Trade Co. Bt., a Variotrade Kft., a Novelmedix Zrt., valamint a VMD Kórházi Technológiai Zrt. eljárás alá vontakkal szemben az eljárást megszünteti a Ket. 31. § (1) i) pontja alapján.

II. Az eljáró versenytanács a HUNG-RAD Kft., valamint a DR. SAS CLINIC Plasztikai és Sebészeti Kft. eljárás alá vontakkal szemben az eljárást megszünteti a Ket. 31. § (1) e) pontja alapján.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

[1] VJ/19-1370/2016.

[2] VJ/19-1366/2016.

[3] VJ/19-1376/2016.

[4] VJ/19-1368/2016.

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar